Man in park

Oorzaken gegeneraliseerde angststoornis

Er is niet één aanwijsbare reden voor het ontstaan van een gegeneraliseerde angststoornis. Een angststoornis ontstaat meestal door een combinatie van biologische, psychische en omgevingsfactoren.

Erfelijkheid kan een grote rol spelen bij een angststoornis. Wanneer één van je ouders een angststoornis heeft gehad, is het risico daarop bij jou groter. Niet iedereen die erfelijk belast is ontwikkelt een angststoornis. Naast biologische factoren zijn er ook andere mogelijke oorzaken aan te wijzen.

Wat de oorzaak bij jou ook lijkt te zijn, het is belangrijk om hulp te zoeken. Samen bekijken we waar jouw angst vandaan komt en welke behandeling geschikt is voor jou.