Man in het park

Behandeling van een histrionische persoonlijkheidsstoornis

Een histrionische persoonlijkheidsstoornis is goed te behandelen. Uiteindelijk is het doel dat er orde wordt gebracht in de veelheid aan emoties, dat  je meer controle over het uiten van je emoties krijgt en een gezonder zelfbeeld krijgt. Het contact met anderen zal  dan meer diepgaand en oprecht zijn.

Bij Lentis worden de volgende behandelingen aangeboden:

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie gaat er van uit dat de manier waarop je denkt invloed heeft op wat je voelt en wat je durft te doen. Door gebruik te maken van verschillende technieken leer je met cognitieve gedragstherapie negatieve denkpatronen om te buigen, realistischer te kijken naar situaties en je gedrag te veranderen.

Schematherapie

Schemagerichte therapie gaat ervan uit dat jouw huidige gevoelsleven en de manier waarop je naar jezelf en anderen kijkt, wordt bepaald door ervaringen en gebeurtenissen uit het verleden. Door verdrietige of pijnlijke ervaringen uit je jeugd kunnen negatieve schema’s (overtuigingen) ontstaan waardoor jij belemmerende gedragspatronen ontwikkelt. Schematherapie is een vorm van gedragstherapie om jouw nare gevoelens en hardnekkige (gedrags)patronen te herkennen en te veranderen.

Psychodynamische therapie

Met psychodynamische therapie worden onbewuste emoties en gedachten zichtbaar gemaakt om de achtergrond van jouw psychische problemen beter te leren begrijpen en te verwerken.  Het kan gaan om bijvoorbeeld herinneringen uit je vroege jeugd. Je kunt deze herinneringen niet meer bewust voor de geest halen, maar ze hebben wel invloed op jouw huidige gedrag. Met psychodynamische therapie is het streven om meer inzicht in jezelf te krijgen en daarmee meer controle op je doen en laten en jouw relatie met anderen.

Mentaliseren bevorderende therapie (MBT)

MBT is een therapie waarbij je leert mentaliseren. Mentaliseren helpt om je gevoelens beter te kunnen plaatsen, grip op emoties te krijgen en te begrijpen waarom je op een bepaalde manier reageert. Ook helpt het om de ander beter te begrijpen en prettige, gezonde relaties op te bouwen.

Vaardigheidstraining emotie regulatie stoornis (VERS)

De Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis (VERS) is een training waarin je leert meer controle te krijgen over jouw emoties. Het streven is om afstand te nemen van gedachten die jouw gevoelens en gedrag negatief beïnvloeden. De negatieve gedachten leer je tijdens de training zo mogelijk te vervangen door neutrale of positieve gedachten. Op die manier leer jij grip te krijgen op je emoties en het heft weer in eigen hand te nemen.

Niemand is gelijk. Het verschilt ook per persoon hoe een histrionische persoonlijkheidsstoornis tot uiting komt. Samen met jouw behandelaar kijk je welke behandeling het best bij jou past.