Jonge man buiten

Oorzaken hyperseksualiteit

Er zijn verschillende oorzaken die invloed hebben op je seksverslaving. De oorzaken die het meest voorkomen zijn:

  • Onstabiele kindertijd, wanneer er tijdens je jeugd één ouder weinig of niet betrokken is geweest bij de opvoeding of er veel onrust was in het gezin kan dit de oorzaak zijn van je hyperseksualiteit
  • Traumatische gebeurtenissen, zoals lichamelijk of seksueel geweld
  • Blootstelling aan abnormaal seksueel gedrag via bijvoorbeeld pornografie
  • Vroeger heerste er vaak een streng taboe rondom seksualiteit waardoor voorlichting niet of nauwelijks gedaan werd
  • Ontsnappen van de werkelijkheid omdat je het gewone leven niet meer aan kan