Oudere man op bankje buiten

Behandeling korsakov

Mensen met Korsakov, of een vermoeden daarvan, kunnen bij Lentis terecht in het Centrum voor Neuropsychiatrie. In dit expertisecentrum bieden we de meest specialistische zorg op het gebied van hersenschade gecombineerd met het daarbij voorkomende probleemgedrag.

Werkwijze

Het CNP biedt behandelingen ambulant aan, maar ook in deeltijd en in een kliniek. De eerste weken staan in het teken van stabilisatie en diagnostiek. Na deze fase wordt een behandelvoorstel gedaan. De behandeling binnen de kliniek duurt gemiddeld een half jaar. Voor familie, vrienden en naasten brengt behandeling in het CNP vaak veel veranderingen met zich mee. We betrekken hen graag zo veel mogelijk bij de behandeling en begeleiding.

Behandeling op maat

Omdat de verschillen tussen cliënten met hersenschade door alcohol groot zijn, werken we naast de algemene behandelonderdelen met specifieke behandelingen en verschillende leermodules, zodat we je een passende behandeling kunnen bieden. Bij sommigen is het leervermogen nog maar zeer beperkt, waardoor we ons vooral focussen op het inslijten van vaardigheden en het aanpassen van de omgeving. Bij anderen is het geheugen minder beschadigd en is het mogelijk om vaardigheden te leren door instructies. Het doel is uiteindelijk altijd iemands zelfredzaamheid vergroten.

Feedback