Oudere man op bankje buiten

Symptomen van Korsakov

De meest voorkomende symptomen van het syndroom van Korsakov zijn:

  • Niet in staat om nieuwe informatie te onthouden
  • Grote moeite hebben met besluiten nemen, planning en uitvoering
  • Valse herinneringen hebben
  • Het onbewust vertellen van verhalen die niet waar (gebeurd) zijn
  • Desoriëntatie in tijd, plaats en persoon
  • Niet beseffen dat je ziek bent en je eigen functioneren overschatten
  • Jezelf verwaarlozen, inactief zijn en veel op bed liggen
  • Allerlei lichamelijke klachten (hart- en vaatziekten, leverfunctiestoornissen en etc.)

Nieuwe dingen leren

Bij het syndroom van Korsakov laat je kortetermijngeheugen je in de steek. Het is daarom moeilijk om nieuwe dingen aan te leren. Dit kan de bediening van een nieuwe televisie zijn of bijvoorbeeld het vinden van de weg bij je nieuwe woonplek. Wat vooral opvalt is dat mensen moeite hebben om informatie zelfstandig op te halen uit het geheugen. Het herkennen van iets lukt vaak na enige tijd wel, als de informatie eenmaal goed is ‘ingeslepen’ in het geheugen. Toch blijft aansturing doorgaans wel nodig. Dit kan door iemand die je helpt, maar ook door het ‘inslijpen’ van het gebruik van een agenda of tablet.

Valse herinneringen

Door de hersenschade vergeet je flarden uit je eigen verleden en ben je niet in staat om nieuwe informatie te onthouden. Vaak vullen mensen dan ‘gaten’ in het geheugen in met verhalen die niet waar (gebeurd) zijn. Het vertellen van die fabels (confabulaties genoemd) is iets anders dan opzettelijk liegen. Zelf heb je helemaal niet door dat je niet de waarheid vertelt. Voor jou is dit de waarheid. Het kan zijn dat iemand je wijst op zo’n ‘verzinsel’. De daarop volgende verwarring kan zorgen voor boosheid en verdriet. Mensen met Korsakov kampen doorgaans met depressieve gevoelens en gevoelens van angst, omdat ze niet meer voor zichzelf kunnen zorgen en geen uitweg kunnen bedenken.

De ‘manager’ van jezelf

Als je jaren achter elkaar overmatig veel drinkt, vergiftigt alcohol de hersenen en daarmee je hogere controlefuncties. Die functies kun je vergelijken met de taken van een manager: het nemen van besluiten, het maken van een planning, iets organiseren en uitvoeren. Deze taken gaan naar verloop van tijd steeds stroever en kun je uiteindelijk niet meer uitvoeren. Vaak lukt het niet meer om verkeerd aangeleerd gedrag bij jezelf te corrigeren en is het moeilijk om gewoontes en ingeroest gedrag aan te passen.

Feedback