'Ik had zoveel zucht naar alcohol en de kroeg zat om de hoek'
Melis
Oudere man op bankje buiten

Tips bij Korsakov

Als je lijdt aan het syndroom van Korsakov heb je zelf vaak niet goed in de gaten dat je ziek bent. Hierdoor overschat je wat je allemaal nog kan. Meestal hoor je van anderen dat je veel vergeet of dingen niet goed meer overziet. Het is van belang hulp te aanvaarden als iemand dat aanbiedt, ook al heb je het gevoel dat dat niet nodig is.

Voorkom dat het erger wordt

Het is belangrijk om goed te eten en geen alcohol meer te drinken of minder te drinken. Hiermee voorkom je dat de geheugenklachten erger worden. Als je het vermoeden hebt dat er iets mis is met bijvoorbeeld je geheugen of je lijf, ga dan altijd naar je huisarts. Deze kan je onderzoeken en doorverwijzen naar het CNP voor een diagnose. Vaak is behandeling mogelijk voor je verslaving, je lichamelijke klachten en je geheugen.

Tips voor naasten van iemand met Korsakov

Overmatig alcoholgebruik en verslavingsgedrag kan een gezin en relaties ontwrichten. De patiënt aanvaardt meestal geen hulp en vertoont vaak onaangenaam gedrag door alcoholgebruik. In eerste instantie is het van belang om helder te krijgen wat er aan de hand is. Als er geheugenproblemen zijn, dan kan dit verschillende oorzaken hebben met verschillende behandelmogelijkheden. Vaak helpt het om met je naaste mee te gaan naar de huisarts om een en ander toe te lichten.

Blijf in contact

Het is belangrijk goed in contact te blijven met je naaste. De kans op conflicten wordt groter als iemand de wereld niet meer zo ziet zoals wij die zien. Vaak is contact ook lastig door overmatig alcoholgebruik of kan iemand geprikkeld raken door lichamelijke klachten. Probeer uit de strijd te blijven.
Goede voeding en zo min mogelijk alcoholgebruik is belangrijk. Samen eten kan iemand met klachten helpen meer voedsel tot zich te nemen. Ondersteuning bij het innemen van medicijnen en vitaminen is vaak ook nuttig.

Feedback