Jongen in park bij water

Behandeling nachtmerriestoornis

Misschien denk jij dat nachtmerries bij het leven horen. Iedereen heeft er toch wel eens last van? Of je denkt dat er niets aan te doen valt. Maar nachtmerries zijn gelukkig te behandelen. Wanneer jij onder je nachtmerries lijdt, is het belangrijk dat jij hulp zoekt. Het is zeker mogelijk om van je nachtmerries af te komen.

Groepsbehandeling ‘slapen en nachtmerries’

Je kunt terecht bij onze groepsbehandeling ‘slapen en nachtmerries’. Het doel is om jouw slaapkwaliteit te verbeteren en (de negatieve invloed van) je nachtmerries te verminderen.

De wekelijkse bijeenkomsten bestaan uit een gezamenlijk deel en een individueel deel. Je wordt gevraagd een slaapwaakkalender bij te houden waarin je registreert wanneer je slaapt, wanneer je wakker bent en of dat door een nachtmerrie komt. Tijdens het gezamenlijke deel krijg je voorlichting over hoe je beter kunt slapen en slaapproblemen kunt aanpakken. Ook krijg je verbeeldingsopdrachten, die gebruikt worden om jouw nachtmerrie te veranderen in een droom die minder angst of andere nare gevoelens oproept. Tijdens de bijeenkomst kun jij met je groepsgenoten praten over je ervaringen en van elkaar leren, maar er wordt niet over de inhoud van de eigen nachtmerries gepraat.

Bij het individuele gedeelte wordt er specifiek naar jouw slaapwaak-ritme gekeken. Je krijgt persoonlijke adviezen over het verbeteren van je slaap aan de hand van de slaapwaakkalender, die je hebt ingevuld, en is er aandacht voor je nachtmerries.

Imaginatie- en Rescriptie Therapie

Imaginatie- en Rescriptie Therapie (IRT en IRT) is erg geschikt gebleken voor het behandelen van nachtmerries. Je schrijft dan jouw (terugkerende) nachtmerrie zo nauwkeurig mogelijk op. Je kiest van waaraf je de nachtmerrie gaat veranderen, meestal vanaf het punt waar de nachtmerrie eng wordt. Vervolgens bedenk je hoe je het verhaal wilt laten lopen met een goed einde van je nachtmerrie. Dat mag alles zijn, zolang jij je er maar goed bij voelt: jij bent de baas! Je schrijft deze nieuwe droom op papier en schrijft eronder welk gevoel deze nieuwe droom bij je oproept. Vervolgens verbeeld je jouw ‘nieuwe’ droom overdag drie keer gedurende een week: je draait als het ware een film af in je hoofd. Op die manier oefen jij de nieuwe, positieve afloop van jouw droom en leer jij als het ware je droom te beïnvloeden. Het doel van de therapie is dat jij minder last hebt van (je) nachtmerries en dat ze minder heftig zijn.

EMDR

Tijdens een EMDR behandeling ga je ook terug naar de schokkende gebeurtenis. Je staat stil bij wat je hierbij voelt, wat je ziet en wat je gedachten zijn over deze gebeurtenis. Uiteindelijk focus je op het meest nare beeld van de traumatiserende herinnering. Terwijl je dit doet leidt de EMDR therapeut je af. Bijvoorbeeld door een vingerbeweging te maken die je met je ogen moet volgen. Het kan ook zijn dat je in een koptelefoon afwisselend piepjes in je linker en rechter oor te horen krijgt. Door telkens stil staan bij het beeld waarvoor je angstig bent en daarbij afgeleid te worden, wordt de emotionele lading aan de herinnering minder. Het wordt makkelijker om eraan terug te denken.