jonge-man-buiten

Wat zijn de oorzaken?

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) kan onder andere ontstaan door een herseninfarct of –bloeding, een ongeval, een tumor, een hartstilstand, zuurstoftekort, alcohol of een ontsteking. Bij hersenletsel als gevolg van langdurig alcoholmisbruik en ernstig gebrek aan thiamine spreken we van het ‘syndroom van Korsakov’. Daarnaast zijn er zogenoemde degeneratieve ziekten van het zenuwstelsel, ofwel ziektes waarbij iemand langzaam steeds verder achteruit gaat, zoals dementie (bijv. de ziekte van Alzheimer), Parkinson en Multiple Sclerose. Psychiatrische ziektebeelden zoals schizofrenie en stemmingsstoornissen kunnen ook grote beperkingen geven in het functioneren van iemand, overeenkomstig de beperkingen die mensen met hersenletsel hebben.

Feedback