Bouke met Borderline staat voor station Groningen

Leven met negatieve gedachten

Er zijn verschillende oorzaken van negatieve gedachten. Vaak zijn negatieve gedachten het gevolg van je interne criticus. Dat is dat stemmetje van binnen dat je doen en laten afkeurt en bekritiseert en dat dingen zegt als ‘doe dat nou maar niet, dat kan je vast niet’ of ‘sjongejonge, dat had wel wat sneller gekund’. Zo’n stemmetje heeft iedereen, maar bij de een is het sterker en scherper dan bij de ander.