Man op een bankje

Symptomen ontwijkende persoonlijkheidsstoornis

Het belangrijkste kenmerk van een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis is dat je bijvoorbeeld op je werk, met je familie of vrienden niet jezelf kunt zijn en erg terughoudend bent. Je voelt je minderwaardig en je bent overgevoelig voor een negatief oordeel van anderen. Dit ‘patroon’ start meestal in de puberteit en neemt toe tot in de jongvolwassenheid.

Jouw ontwijkende persoonlijkheidsstoornis kan blijken uit de volgende kenmerken:

  • Je vermijdt studie- of beroepsmatige activiteiten die sociale contacten met zich mee brengen uit angst voor kritiek, afkeuring of afwijzing.
  • Je houdt afstand van mensen, tenzij je er zeker van bent dat je aardig gevonden wordt.
  • Je stelt je terughoudend op in relaties met mensen, uit angst om uitgelachen of afgewezen te worden.
  • Je wordt beheerst door de gedachte dat je in sociale situaties wordt afgewezen of wordt bekritiseerd. Dit maakt je angstig. Vaak vul je zelf al negatief in wat anderen van jouw zullen vinden.
  • Je voelt je anders, minderwaardig, of dom; hierdoor zoek je geen contact met nieuwe mensen (bijvoorbeeld op verjaardagen).
  • Je ziet jezelf als sociaal niet vaardig, onaantrekkelijk, minderwaardig of saai.
  • Je neemt geen persoonlijke risico’s of onderneemt sociale activiteiten uit angst dat je hiermee in verlegenheid kan worden gebracht.