Vrouw tegen achtergrond van flats en wegen

Leven met pesten

Anders wordt het wanneer je elke werkdag e-mails met hatelijke teksten krijgt. Of bijvoorbeeld je manier van lopen steeds wordt nageaapt. Dan is er sprake van doelbewust pesten. Pesten kan lichamelijke en psychische klachten veroorzaken. Het kan je voor het leven beschadigen. Tussen pester en gepeste is er geen evenwicht. De pester heeft de overmacht. Hij is lichamelijk sterker, gevatter en mondiger of ontleent macht aan zijn positie. Vaak gebeurt pesten in groepsverband. Pesters hebben bovendien – hoe onbewust misschien ook – de bedoeling het slachtoffer te kwetsen.