Vrouw tegen achtergrond van flats en wegen

Tips – omgaan met pesten

 • Kom voor jezelf op, verwoord je eigen mening.
 • Hou goed voor ogen dat gepest worden niet jouw schuld is.
 • Leer onderhandelen.
 • Maak het bekend, praat erover. Het verzwijgen houdt het pesten in stand. Pesten stopt niet vanzelf.
 • Heb je moeite met contacten leggen of hoe groepen werken? Misschien is een cursus sociale vaardigheden iets voor je.
 • Deel je gevoelens met iemand die je vertrouwt.
 • Doe meer dingen die je goed kunt en waarbij je je lekker voelt, bijvoorbeeld een sport of hobby. Dit is goed voor je zelfvertrouwen.
 • Complimenteer jezelf voor zaken die je goed afgaan of waar je plezier aan hebt.
 • Zoek uit of er bij je op het werk of op school gedragscodes of pestcontracten bestaan. Schakel een vertrouwenspersoon in zoals een personeelsfunctionaris. Zoek samen naar oplossingen. De cultuur bij je op het werk of elders moet ook veranderen want in je eentje pesten laten stoppen is erg lastig.
 • Schrijf alles op, in aantekeningen of verhalen. Dit lucht op. Het kan bovendien belangrijk zijn in geval van een rechtszaak of schadeclaim.
 • Zoek meer informatie over pesten in boekhandel, bibliotheek of internet.

Telefonisch en anoniem contact