Jongen alleen in veld met bloemen

Wat zijn de oorzaken van seksuele problemen

De oorzaken van seksuele problemen die samenhangen met andere psychische problemen lopen behoorlijk uiteen. Soms is er sprake van een lichamelijke oorzaak. Het is belangrijk eerst lichamelijke oorzaken te onderzoeken en zonodig te behandelen. Soms wordt er geen lichamelijke oorzaak gevonden, maar komen de seksuele problemen bijvoorbeeld door nare seksuele ervaringen of een ‘antiseksuele’ opvoeding.