Vrouw op de fiets

Psychologische behandeling Tinnitus

Een deel van de mensen met tinnitus ervaart zoveel hinder, dat het dagelijkse leven verstoord wordt. Voor die groep mensen organiseren het team GGZ Doven en Slechthorenden van Lentis en PsyQ een groepscursus. Deze groepscursus kan je helpen leren om te gaan met de gevolgen van tinnitus.

Het is doel van de behandeling is niet om tinnitus weg te nemen. Dat kan niet. In de groepsbehandeling wordt niet gezocht naar oorzaken. We proberen het leven met tinnitus draaglijker te maken. Wél wordt gewerkt met persoonlijke doelen.

Wat houdt de groepsbehandeling voor mensen met tinnitus in?

De groepsbehandeling bestaat uit twee delen:

Een cognitief gedragsmatig deel (cognitieve gedragstherapie).

Het cognitief gedragsmatige deel bestaat uit een vorm van therapie waarin gedachten, gevoelens en gedrag centraal staan. Om veranderingen te kunnen maken, is het nodig je eigen gedrag, maar ook je gedachten onder de loep te nemen.

Een psychomotorisch deel (psychomotorische therapie).

Psychomotorische therapie is een behandelvorm die zich richt op psychische en psychosociale problematiek, waarbij bewegen een aanknopingspunt is. Bij PMT komt oefenen en experimenteren met ander gedrag regelmatig aan bod. De samenhang tussen denken, voelen en handelen staat centraal.
Thema’s die onder andere aan bod komen tijdens de groepsbehandeling zijn:

  • Spanning en ontspanning
  • Inspanning en rustmomenten
  • Lichaamsbeleving
  • Zintuiglijke ervaringen
  • Aandacht
  • Grenzen

We werken in een grote ruimte en maken eventueel gebruik van sport- en spelmaterialen. Per bijeenkomst oefenen we met onderwerpen of thema’s die aansluiten bij de persoonlijke doelen. Huiswerk is een belangrijk onderdeel van de behandeling, net als het leren van elkaar. De behandeldoelen worden in de loop van de behandeling geëvalueerd.

Praktische informatie en aanmelding

De groepsbehandeling voor tinnitusklachten is een samenwerking tussen het Team GGZ Doven en Slechthorenden Noord-Nederland en PsyQ. De behandeling bestaat uit twaalf bijeenkomsten, waarvan twee partnerbijeenkomsten en één terugkombijeenkomst. Elke bijeenkomst duurt twee uur, met voorafgaand een inloophalfuurtje, iedere week op een vaste dag, tijd en plaats. Aan de groep nemen vijf tot acht deelnemers deel. Het is de bedoeling dat iedereen de hele groepsbehandeling volgt. Een systeemtherapeut, gezondheidszorgpsycholoog en twee psychomotorische therapeuten verzorgen de groepsbehandeling.

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie en aanmelding kun je contact opnemen met het Team GGZ Doven en Slechthorenden Noord-Nederland. Na aanmelding word je uitgenodigd voor een individueel gesprek. In overleg besluiten we samen of de groepsbehandeling geschikt is en bij je hulpvraag aansluit.