Vrouw op de fiets

Wat zijn de symptomen van Tinnitus?

Je kunt een piep, zoemen, tikken, sissen, brommen of fluiten horen. Zo nu en dan of juist continu. Hard of zacht. Hoog of laag. Sommige mensen horen geluiden die lijken op de wind of het ruisen van de zee. Het kan zijn dat het horen van zulke geluiden samen gaat met slechthorendheid of overgevoeligheid voor geluid.