6347 website-lentis

Leven met uitstelgedrag

Sommige mensen stellen zaken uit, omdat ze weten beter te presteren onder druk. Dat geldt lang niet voor iedereen. Stel je dingen uit en ontstaan daardoor problemen? Dan is uitstelgedrag niet meer onschuldig. Je raakt het overzicht kwijt, problemen stapelen zich op en je gaat situaties uit de weg. Je bevindt je in een vicieuze cirkel en voelt je minderwaardig. Je uitstelgedrag levert je stress op en kan uiteindelijk leiden tot een depressie of burn-out.