Samenwerkingspartners

Lentis voelt zich verantwoordelijk voor de zorg in Groningen en omgeving. Daarom werken wij actief en intensief met andere organisaties samen zodat we gezamenlijk werken aan de beste zorg in onze omgeving. Ook als er meerdere organisaties betrokken zijn bij de zorg voor een cliënt willen we uiteraard dat deze samenwerking zo soepel mogelijk verloopt. We investeren in samenwerkingsverbanden, kennisdeling en het gezamenlijk zoeken naar oplossingen bij maatschappelijke vraagstukken.

Lentis werkt actief samen met (we werken continue aan deze lijst):

 • UMCG
 • Martini Ziekenhuis
 • Ommelander Ziekenhuis Groep
 • Refaja Ziekenhuis
 • Amsterdam Medisch Centrum
 • Dr. Leo Kannerhuis
 • Reclassering
 • VNN
 • Leger des Heils
 • Tactus
 • William Schikker Stichting
 • Inforsa
 • Gemeenten in de provincies waar we actief zijn
 • Bewindvoeringskantoren
 • Justitie
 • GGZ instellingen door het hele land
 • GGZ Nederland
 • Provincies
 • WIJ teams
 • Bureau Jeugdzorg Groningen
 • CJG’s
 • Voortgezet onderwijs in de regio’s waar we actief zijn
 • Accare
 • Certe
 • NOVO
 • Noorderbrug
 • Senturra
 • Kredietbank Groningen
 • Uitvaartorganisaties
 • Apotheken
 • Thuiszorg organisaties
 • Vervoersbedrijven
 • Hartingbank
 • Werkpro
 • Politie
 • GGD
 • Promens Care
 • Fivelstee
 • ASWA
 • SWD
 • Synergon
 • ’s Heerenloo / Opmaat
 • Huisartsen
 • Rob Giel Onderzoekscentrum
 • Humanitas
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Woningcoöperaties