Ambulant agogisch begeleider

Wanneer je de grip op je leven bent kwijtgeraakt, bijvoorbeeld door een psychische stoornis of een verslaving, kan een ambulant agogisch begeleider je helpen om weer controle te krijgen. Zij ondersteunen jou tijdens je herstelproces en werken samen met jou aan jouw zelfredzaamheid.

Wat doet een ambulant agogisch begeleider?

Een ambulant agogisch begeleider helpt jou om de draad van jouw leven weer op te pakken. Zij doen dit door eerst jouw situatie goed te leren kennen. Ze gaan met jou in gesprek over jouw situatie. Ook worden vrienden, familie en hulpverleners betrokken. Wanneer er voldoende informatie is verzameld wordt er voor jou een plan gemaakt voor je herstelbehandeling.

Er wordt veel rekening gehouden met jouw wensen en behoeften in dit plan. Een belangrijke vraag is: wat wil jij bereiken? Samen met jouw ambulant agogisch begeleider ga jij hier vervolgens mee aan de slag. De ambulant agogisch begeleider helpt jou met de re-integratie in de samenleving. Samen werken jullie bijvoorbeeld aan jouw sociale vaardigheden.