Gedifferentieerd GGZ-verpleegkundige

Een gedifferentieerd GGZ-verpleegkundige of sociaal psychiatrisch verpleegkundige heeft zich na de HBO opleiding verpleegkunde nog gespecialiseerd in psychiatrische hulpverlening. Zij hebben een speciale post-HBO opleiding gevolgd. Een gedifferentieerd verpleegkundige helpt, ondersteunt en begeleidt jou om beter te leren omgaan met jouw psychische problemen.

Wat doet een gedifferentieerd verpleegkundige ?

Een gedifferentieerd verpleegkundige kan via (intake) gesprekken met jou onderzoeken wat er aan de hand is en een voorstel voor een behandeling doen. Jouw psychische klachten kunnen vervolgens (gedeeltelijk) door een gedifferentieerd verpleegkundige behandeld worden. Ook kan hij of zij trainingen verzorgen, jou voorlichting geven over bijvoorbeeld medicatie en behandelplannen bijstellen. Daarnaast helpt een gedifferentieerd verpleegkundige ook bij praktische problemen die kunnen spelen bij een psychische stoornis. Bijvoorbeeld hoe je met collega’s op je werk over je stoornis kan praten.

Een gedifferentieerd verpleegkundige werkt samen met andere hulpverleners zoals psychologen, psychiaters, thuiszorg en maatschappelijk werkers. Zo wordt er gewerkt aan een optimaal zorgplan voor jou.