Orthopedagoog

Een orthopedagoog is een opvoedkundige die zich heeft gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling van kinderen en jongeren met ontwikkelings- opvoedings- en gedragsproblemen. Je kind kan zich bijvoorbeeld door een scheiding anders gaan gedragen of kan door een psychische stoornis geremd worden in zijn of haar ontwikkeling. Een orthopedagoog kan dan hulp bieden.

Wat doet een orthopedagoog?

Een orthopedagoog onderzoekt, behandelt en begeleidt bijvoorbeeld kinderen en jongeren met stoornissen zoals autisme of ADHD. Ook kinderen met een traumatische ervaring, leerproblemen of gedragsproblemen kunnen terecht bij een orthopedagoog. Je kind is bijvoorbeeld erg driftig, heeft last van extreme faalangst of is erg angstig.

Een orthopedagoog probeert op basis van observaties, gesprekken en aanvullend onderzoek vast te stellen welke problemen er bij je kind spelen en wat hiervan de oorzaak is. Soms komt de orthopedagoog ook op school of thuis op bezoek om een beeld te krijgen van de situatie. Vervolgens wordt een behandelplan opgezet om de opvoedings- of leersituatie te verbeteren. Bij de behandeling word jij als ouder of verzorger betrokken. Een orthopedagoog kan bijvoorbeeld adviseren in het geven van een opvoeding die bij de situatie en het karakter van je kind past.

Vaak werkt een orthopedagoog samen met andere hulpverleners zoals psychologen, pedagogen, jongerenwerkers en huisartsen.