Systeemtherapeut

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie. Binnen deze therapie ligt de nadruk op je omgang met mensen uit jouw omgeving. Jouw familie, gezin, vrienden, school en/of werk vormen sociale systemen. Binnen elk sociaal systeem hebben mensen contact en beïnvloeden elkaar. Soms kunnen er problemen optreden. Jij en je partner kunnen bijvoorbeeld anders omgaan met het verlies van een naaste of kijken anders tegen de opvoeding van jullie kind aan. Je kunt hierdoor last krijgen van bijvoorbeeld stress of angst, of reeds aanwezige psychische problemen worden versterkt of in stand gehouden. Een systeemtherapeut kan jou / jullie dan mogelijk helpen.

Wat doet een systeemtherapeut?

Een systeemtherapeut helpt jou om met je psychische klachten om te gaan en betrekt daarbij jouw omgeving. Het doel is om elkaar beter te leren begrijpen en elkaar positief te kunnen beïnvloeden. Jouw partner of ouders kunnen bijvoorbeeld bij een sessie aanwezig zijn. Dit wordt van tevoren altijd met jou overlegd. Tijdens een gezamenlijke sessie kan de systeemtherapeut zien hoe jullie met elkaar omgaan en elkaar beïnvloeden.

Een systeemtherapeut kan onder meer helpen bij het oplossen van problemen binnen je gezin of je relatie. Systeemtherapie wordt daarom ook wel gezins- en relatietherapie genoemd. Wanneer jij en je partner bijvoorbeeld geen contact meer met jullie kind kunnen maken of er zijn voortdurend ruzies binnen het gezin, dan kan een systeemtherapeut hulp bieden.