Verpleegkundig specialist GGZ

Wanneer je een psychische stoornis hebt die ook verpleegkundige en/of medische zorg vereist, krijg je te maken met een verpleegkundig specialist GGZ. Een verpleegkundig specialist behandelt vooral patiënten waarbij meer dan één stoornis voorkomt. Binnen Lentis kun je dus een verpleegkundig specialist in de Basis GGZ en in de Specialistische GGZ zorg tegenkomen.

Wat doet een verpleegkundig specialist?

Een psychiatrische stoornis kan er voor zorgen dat jij ook last hebt van lichamelijke problemen. De verpleegkundig specialist stelt bij jou een (verpleegkundige) diagnose vanuit de lichamelijke beperkingen die voortkomen uit jouw psychiatrische stoornis. Het  kan zijn dat de verpleegkundig specialist vervolgens jouw regiebehandelaar wordt.

De verpleegkundig specialist werkt samen met anderen om de zorg voor jou optimaal te laten verlopen. Zo kan er bijvoorbeeld worden samengewerkt met de huisarts, psycholoog, psychiater of maatschappelijke organisaties. Ook kan de verpleegkundig specialist jouw omgeving bij je zorg betrekken. Bijvoorbeeld door hen voorlichting te geven.

Verpleegkundige specialisten worden ook ingezet op de spoedeisende psychiatrie en passen crisisinterventie toe.