Man en vrouw in het park bij een meer

Nu hulp nodig bij crisis?

Ben je verwijzer en heb je te maken met een patiënt in een crisissituatie? Vanuit de hele provincie Groningen kun je dag en nacht bij ons terecht via ons telefoonnummer 050 522 35 55 van de Lentis Crisisdienst.

Met IHT (Intensive Home Treatment) behandelen wij zoveel mogelijk patiënten thuis met de opvatting dat crisisbehandeling thuis leidt tot beter herstel en minder opnames. IHT teams leveren kortdurend, maximaal zes weken, intensieve ambulante zorg aan iedereen die intensieve zorg nodig heeft.

Onder IHT valt de Lentis Crisisdienst, de Crisisbeoordelingslocatie (CBL) voor mensen die verward gedrag vertonen en de crisisbehandeling in een kliniek van Lentis.