“Als ik iemand in mijn spreekuur heb met een psychosociale klacht, zeg ik: Ga eens even twee kamers verderop praten.”
huisarts bf

Huisarts Hermsen over POH GGZ

H. Hermsen, huisarts in gezondheidscentrum Hoendiep in Groningen werkt sinds 2006 met een POH GGZ van Lentis.

Het gesprek vindt in de bekende praktijk plaats

Mensen staan over het algemeen niet te springen om naar een psycholoog of psychiater te gaan. Sommigen hebben daar een beeld bij dat je behoorlijk wat ellende moet hebben, wil je daar terecht komen. Een groot voordeel is dat een bezoek aan een POH-GGZ eerstelijnszorg is én blijft. Als ik als huisarts iemand op mijn spreekuur zie met een psychosociaal of psychiatrisch probleem, zoals een relatie- of arbeidsprobleem, kan ik zeggen: “Ga eens even twee kamers verderop praten.” Voor mensen voelt dat een stuk prettiger en veel minder beladen. Het gesprek vindt gewoon in de bekende praktijk plaats. Patiënten worden doorverwezen door de huisarts of kunnen in onze praktijk ook zelf een afspraak maken met de POH-GGZ.

Rechtstreekse toegang wordt gewaardeerd

Uit een onderzoek dat we in 2006 samen met Lentis hebben gedaan, bleek dat deze rechtstreekse toegankelijkheid werd gewaardeerd. Dit proces moet wel worden bewaakt door de praktijkassistente, die op de hoogte moet zijn welke problemen rechtstreeks gezien kunnen worden door de POH-GGZ . Voor de huisartsen is dit een vorm van taakdelegatie, waardoor zij meer tijd overhouden voor andere werkzaamheden. Voor de patiënt is het prettig om snel en goed geholpen te worden. In onze praktijk is de wachttijd maximaal twee weken.

Onze ervaringen zijn louter positief

Je moet als huisartsenpraktijk zorgen dat de agenda van de praktijkondersteuner gevuld is. Lentis is de werkgever, wij betalen de praktijkondersteuner op basis van gemaakte uren. Onze huisartsenpraktijk lukt dat plannen goed. Ik kan me echter voorstellen dat als je als solist werkt, dit aspect je weerhoudt. Daar staat tegenover dat onze ervaringen met de POH-GGZ louter positief zijn. De betreffende patiënten worden nu laagdrempelig, sneller en in een aantal gevallen ook beter geholpen. In het kader van het eerder genoemde onderzoek is ook nagegaan of de samenwerking met een POH-GGZ leidde tot meer verwijzingen naar de tweede lijn, dit bleek zeker niet het geval. Het inpassen van de POH-GGZ binnen de praktijk verliep soepel. Zij zijn gewend om veel contact met patiënten te hebben en ervaren om zelfstandig te functioneren. Het vergt niet meer dan een enkele, logistieke aanpassing, (werkplek, agendaplanning) in de praktijk.