“Ik zie het als een taak voor de huisarts om de gezondheidszorg betaalbaar te houden voor de patiënt.”
Huisartsen stet

Huisarts Roelfsema over POH GGZ

D.J. Roelfsema, huisarts in praktijk B75 in Nieuwe Pekela werkt sinds 2009 met een POH GGZ van Lentis.

Patiënten langer in eigen praktijk behandelen

Sinds we een POH GGZ in de praktijk hebben, wordt er veel minder doorverwezen naar de tweedelijns psychiatrie. We kunnen patiënten nu langer in onze eigen praktijk behandelen. Als huisarts ben je goed in het begeleiden van korte trajecten van psychische problemen, maar voor langere begeleiding ben ik niet opgeleid. Bovendien ontbreekt hiervoor de tijd. Een POH GGZ kan dit juist erg goed. We proberen verwijzingen naar instellingen, zoals Lentis, nu zo mogelijk te voorkomen en iemands probleem binnen de praktijk op te lossen. Mensen kunnen bij onze POH GGZ een behandeltraject volgen dat langer duurt dan vier of vijf keren. Meestal is dit aantal voldoende. Als er toch doorverwezen moet worden, dan hebben zij veel kennis over trajecten en behandelingen die er op dat moment lopen in de omgeving. Zij kennen deze wegen veel beter dan ik en kunnen daarom advies geven en efficiënter doorverwijzen. Dat is een enorme meerwaarde.

Ontlasten van de spreekuren

Mijn voornaamste reden voor een POH GGZ in de praktijk is ter ontlasting van onze eigen spreekuren. Soms was de stap voor een doorverwijzing naar de tweedelijn voor een patiënt te groot, waardoor je iemand toch zelf gaat helpen. Sommige mensen hebben ook niet de liquide middelen om tweedelijns zorg te betalen. Ik zie het als een taak voor de huisarts om de gezondheidszorg betaalbaar te houden voor elke patiënt. Een behandeling door de POH GGZ in de huisartsenpraktijk valt gewoon onder de verantwoordelijkheid van de huisarts en kent dus geen eigen risico. Wat ook een rol speelt is dat er in Nieuwe Pekela geen GGZ-instelling of psychologiepraktijk zit, waardoor mensen naar andere plaatsen moeten reizen. Daarbij gaan veel patiënten liever niet naar een tweedelijns instelling, maar willen ze wel graag hulp. De POH GGZ is dan een laagdrempelige uitkomst.

Agenda is goed gevuld

Wij hebben de POH GGZ voor twee dagdelen in de week in dienst en zijn agenda is meestal goed gevuld. Assistentes weten, na overleg met huisartsen, soms direct de POH GGZ in te schakelen. Daarbij worden onze patiënten niet na drie behandelingen doorverwezen, dus is de agenda goed gevuld met mensen die we vaker terugzien. Soms is de wachttijd wel twee weken. Hoger laten we het niet komen. Daar waken we voor, want we willen toegankelijke zorg leveren op het gebied van de eerstelijns GGZ. Bij psychologiepraktijken en GGZ-instellingen zijn de wachttijden vaak langer.