meisjebezorgd1

Regionale casuïstiektafel Noord-Nederland

 

Voor hoog complexe GGZ

Sinds juli 2020 is Lentis betrokken bij de Regionale casuïstiektafel Noord-Nederland. Het doel van deze regiotafel is om betere GGZ te bieden aan mensen met een hoog complexe zorgvraag.

Het gaat om mensen voor wie er geen passend hulpverleningsaanbod is gevonden, ondanks hulp van aanbieders en zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld omdat zij meerdere aandoeningen hebben, of omdat zij verschillende typen zorg tegelijkertijd nodig hebben. Daarnaast hebben deze mensen problemen op meerdere levensgebieden zoals werk en inkomen.

 

Noord-Nederland

Patiënten en GGZ instellingen in Groningen, Drenthe en Friesland kunnen een aanmelding doen. Evenals huisartsen en het Ministerie van VWS. De regionale casuïstiektafel GGZ Noord-Nederland is een samenwerking tussen Lentis, GGZ Drenthe, UMCG (UCP), VNN en GGZ Friesland.

Aanmelden casuïstiektafel

Aanmelden bij de regionale casuïstiektafel kan door een mail te sturen naar het centrale meldpunt hoog complexe GGZ. Bij aanmelding vragen we u dit ‘aanmeldformulier’ en dit ‘toestemmingformulier’ in te vullen en mee te sturen.

Criteria aanmelding

Patiënten die integraal op maat aangeboden zorg nodig hebben moeten voldoen aan ‘inclusiecriteria’ die landelijk zijn opgesteld. De casuïstiektafel Noord-Nederland biedt hulp aan:

1.    Patiënten met meerdere vervlochten psychiatrische aandoeningen
2.    Patiënten voor wie de behandeldoelstelling aanwezig én realiseerbaar is (kan ook betekenen: meer care-gerichte behandeling, herstelgericht)
3.    Patiënten waarbij er samenhang met meerdere stoornissen is in combinatie met systemische problematiek / meerdere levensdomeinen
4.    Patiënten voor wie er ernstig gevaar voor lichamelijke schade en/of overlijden dreigt
5.    Patiënten die een uitgebreid traject hebben doorlopen van (specifieke) behandelingen
6.    Patiënten die een uitzonderlijk behandelregime nodig hebben om 4) te voorkomen en 2) in gang te zetten
7.    Patiënten voor wie zorg schaars is, intensief, duur. En het aanbod niet makkelijk op te schalen is (maatwerk staat centraal)

GGZ op maat

Het belangrijkste doel van de Regionale casuïstiektafel is dat patiënten met een hoog complexe zorgvraag met prioriteit behandeling op maat krijgen. Per 1 april 2020 is daarom speciaal voor deze groep patiënten een landelijk netwerk van zorgaanbieders en zorgverzekeraars gestart die zorgen voor een maatwerkoplossing.

Grote ggz-aanbieders hebben een leidende rol in deze aanpak. Lentis heeft de regie over de casuïstiektafel in Groningen, Drenthe en Friesland. Als er voor de betreffende patiënt een passend zorgaanbod is gevonden of ontwikkeld, zorgt de zorgverzekeraar voor de financiering.

Vragen over de regiotafel?

Heeft u nog aanvullende vragen over de regionale casuïstiektafel? Stuur dan een mail naar het centrale meldpunt hoogcomplexe zorg Noord-Nederland.