Huisarts bureau 2

Verwijzen

Als hulp in bijvoorbeeld de huisartsenpraktijk niet meer toereikend is, kunt u doorverwijzen naar Lentis. Formele verwijzers zijn de huisarts, de bedrijfsarts, de specialist in een GGZ-instelling en voor jeugd ook de GGD-arts. Het verwijzen van patiënten naar Lentis kan op verschillende manieren:

Zorgdomein

Als u huisarts bent in Groningen en omstreken, dan kunt u patiënten digitaal doorverwijzen naar Lentis. Dit kan via ZorgDomein en we stellen het op prijs als u via ZorgDomein verwijst. In ZorgDomein vindt u informatie over bijvoorbeeld zorgtrajecten, verwijsafspraken, wachttijden en openingstijden.

Verwijskaart

Het is niet altijd gemakkelijk te bepalen of een verwijzing naar onze POH GGZ, Basis GGZ Lentis dan wel onze Specialistische GGZ nodig is. Bekijk onze verwijskaart voor hulp bij het indiceren en meer uitleg.

Lentis Aanmeldservice

Bij Lentis is de Aanmeldservice het centrale punt waar verwijzers terecht kunnen voor aanmeldingen vragen en overleg. U kunt telefonisch vragen stellen over behandelmogelijkheden, actuele wachttijden en aanmeldingen. De Aanmeldservice is bereikbaar met één telefoonnummer: 050 522 38 83.

Verwijsbrief

Aanmelden kan naast ZorgDomein ook via een verwijsbrief naar de Lentis Aanmeldservice. Deze graag faxen naar 050 522 37 16 of mailen. We werken binnen de Lentis Aanmeldservice én Crisisdienst met één vast team van medewerkers en één werkwijze voor de hele regio. Het postadres van de Lentis Aanmeldservice is:

Lentis Aanmeldservice
Postbus 86
9700 AB Groningen