Stromend water door landschap met dorp op achtergrond

Preventie en WMO

Lentis heeft afspraken in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) met vrijwel alle gemeenten in de provincie Groningen. We voeren vaak ‘op maat’ een scala aan preventieactiviteiten uit, met als doel de geestelijke gezondheid te bevorderen. Daarin werken we altijd samen met lokale organisaties en sluiten aan op lokaal gemeentelijk beleid. Onze preventieactiviteiten zijn gericht op verschillende groepen mensen zoals:

  • jeugd
  • wijkbewoners
  • mantelzorgers
  • vrijwilligers
  • beroepskrachten

Lentis biedt de onderstaande preventiepakketten voor wijkbewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en jongeren:

Wijkbewoners

Hoe word ik succesvol ouder?

Een interactieve bijeenkomst over leefstijl en ouder worden. Succesvol ouder worden kun je op allerlei manieren beïnvloeden, waardoor je niet alleen langer leeft, maar ook de kwaliteit van je leven op een hoger niveau komt. Wat kun je zelf doen om dat te bevorderen?

Hoe word ik gelukkig oud?

Geluk lijkt het gooien met een dobbelsteen, maar niets is minder waar. Je kunt je eigen geluk wel degelijk beïnvloeden. In deze bijeenkomst krijgen de deelnemers inzicht in de theorie over geluk en gaan we samen oefenen in geluk.

Signaleren van problemen

Wijkbewoners signaleren regelmatig problemen van buren en bekenden. Wat doe je dan? En waar let je op? Welke signalen doen er toe? Als je een niet pluis gevoel krijgt, grijp je dan in of loop je er met een grote boog omheen? Mag je eigenlijk wel ingrijpen of moet je juist ingrijpen? Over deze en andere thema’s in de buurt gaan we samen in gesprek.

Mantelzorgers

Hoe hou ik het vol?

Zorgen voor iemand anders is heel gezond. Als de zorg echter te veeleisend wordt en de draaglast van de verzorger groter wordt dan de draagkracht, ontstaan er problemen. Hoe hou ik het in die situatie als mantelzorger vol? Welke hulpbronnen heb ik tot mijn beschikking en spreek ik die ook aan?

Samenwerken met de hulpverlening

Mensen op hoge leeftijd of mensen met een chronische ziekte worden steeds vaker in de eigen omgeving verzorgd. Dat is prettig en vertrouwd, maar het betekent dat er steeds meer hulpverleners over de vloer komen. Dat geeft steun, maar is soms ook lastig en ingewikkeld in de samenwerking. Hoe speel je daar als mantelzorger op in?

Vrijwilligers

Signaleren van problemen

Steeds vaker worden vrijwilligers ingezet in projecten in de wijk, zoals bezoekvrijwilligers of seniorenvoorlichters. Vrijwilligers spelen een niet te onderschatten rol in het signaleren van problemen bij de mensen waar zij voor zorgen. Waar let je op en als je iets gevonden hebt, aan wie geeft je dat door?

Omgaan met bijzonder gedrag

Vrijwilligers werken vaak met mensen met problemen, die soms “ingewikkeld” gedrag vertonen. Hoe herken je dat gedrag en wat is de beste manier om met dat gedrag om te gaan? Wat doe je wel en wat moet je beslist niet doen als iemand angstig of depressief is?

Communicatie

Vrijwilligers communiceren voortdurend met de mensen waar zij voor zorgen. Steeds meer dan voorheen moet u daarbij “op uw handen zitten”, en kantelen van aanbodgericht naar vraaggericht. Je wilt heel veel, maar belangrijk is goed te luisteren, open en oplossingsgericht te communiceren en zonodig op zoek te gaan naar de vraag achter de vraag. Hoe doe je dat?

Jongeren

Rugzakje vol Geluk Basis Onderwijs

Voor jongeren die van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs gaan heeft Lentis Direct het lessenpakket Rugzakje vol Geluk ontwikkeld. De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor veel leerlingen omgeven door onzekerheid. Waar ze eerst de oudsten waren van de ‘kleintjes’ komen ze nu in een omgeving van de ‘groten’ waar ze weer onder aan de ladder staan. Op de nieuwe school staan ze voor de taak voor zichzelf een plek te vinden die bij hen past. Met de lessen ‘Rugzakje vol Geluk’ beogen we het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden van de leerlingen te vergroten. Zodat ze de overstap naar het voortgezet onderwijs succesvol kunnen maken

Rugzak vol Geluk Voortgezet Onderwijs

Voor jongeren op het voortgezet onderwijs heeft Lentis Direct het lessenpakket Rugzak vol Geluk ontwikkeld. Het programma is geschikt voor alle brugklassen (als variant op Rugzakje vol geluk voor het basisonderwijs), om de leerlingen meer ‘stevigheid’ te bieden. Daarnaast kan het worden ingezet in boven en onderbouw. Het pakket ‘Rugzakje vol geluk’ voor het Basis Onderwijs bestaat uit vier lessen van een uur voor de groepen zeven en/of acht. Het pakket ‘Rugzak vol geluk’ voor het Voortgezet Onderwijs bestaat uit vier lessen of twee blokuren voor de brugklassen, onderbouw of bovenbouw Daarnaast voert de leerkracht c.q. docent zelf nog vier lessen uit over dezelfde thema’s. De thema’s die in de vier lessen aan bod komen, zijn:

  • Waar ben jij een ster in? De jongeren worden uitgenodigd op zoek te gaan naar wat ze goed kunnen en wat ze waarderen bij zichzelf  en de ander.
  • Positief en optimistisch denken De leerlingen leren hoe ze hun gedachten kunnen beïnvloeden.Daarmee kunnen ze ook een positieve invloed uitoefenen op hun gevoel en gedrag.
  • Vrienden maken en houden Hoe doe je dat: contact maken met anderen in een nieuwe situatie? En hoe onderhoud je je sociale contacten?
  • Spanning en ontspanning Door jezelf te ontspannen in je lijf en je hoofd, kun je je gedrag en gedachten positief beïnvloeden.

Gastlessen PsyFit

Lentis hecht veel waarde aan het psychisch fit zijn van kinderen & jongeren. Psychisch fit zijn is, naast gezondheid via voeding en beweging, een essentieel onderdeel van gezondheid en een gezonde leefstijl. Kinderen & jongeren hebben invloed op hun geluksniveau en kunnen met aanwijzingen, oefeningen en lesmateriaal hun mentale gezondheid versterken.

Enkele aandachtspunten in de PsyFit lessen zijn: zelfbeeld, zelfvertrouwen, praten over lastige dingen, vriendschap, wederzijdse invloed, do’s en dont’s, sterke kanten en luistervaardigheden. De PsyFit lessen zijn vanzelfsprekend aangepast aan de verschillende niveau’s van de leerlingen

Lentis geeft deze lessen het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs.

POWER

POWER is een training om kwetsbare jongeren empowerment-vaardigheden aan te leren en hun bewustzijn van eigen gedrag en leefstijl te vergroten. Daardoor zijn ze beter toegerust om de regie over hun leven en hun toekomst in eigen hand nemen.

De training beoogt ook problemen te voorkomen als schoolverlaten zonder diploma, afwijkend gedrag, criminaliteit, drop-out, druggebruik, enzovoort.

Het lesprogramma is speciaal ontwikkeld voor het VMBO, bovenbouw en MBO. Aan de hand van thema’s zoals relaties, leefstijl, omgaan met problemen/frustraties, vrijetijdsbesteding en nog veel meer wordt gewerkt aan een positief zelfbeeld.
De reactie’s van de scholieren zijn veelbelovend, zoals van een MBO leerlinge:
“Ik heb geleerd om meer en sneller voor mezelf op te komen en niet over me heen laten lopen, niet door vrienden en niet door een relatie door niemand.”

Voor bovenstaande trainingen/gastlessen geldt dat er voor scholen geen kosten aan verbonden zijn. Lentis heeft hiervoor contracten afgesloten met verschillende gemeenten.

Contact

Heb je interesse om ook in jouw gemeente of school deze preventie activiteiten te laten plaatsvinden door Lentis? Neem dan telefonisch contact met ons op: 050 5223135 of stuur een e-mail naar een van onze preventiemedewerkers:

Monique Wijffels

Wycher van den Bremen