Drinktest

Op Drinktest.nl kun je een test afnemen over je alcoholgebruik en ontvang je informatie en advies. De adviezen worden op basis van de antwoorden die op de vragenlijst gegeven worden met een speciaal daarvoor ontwikkeld computerprogramma geformuleerd. De test is volledig anoniem. De adviezen zijn gebaseerd op de huidige wetenschappelijke inzichten. Zij zijn geschreven door deskundigen op het gebied van alcoholpreventie en hulpverlening. Derden kunnen nooit jouw gegevens inzien.