Labyrint In Perspectief

Labyrint In Perspectief is een organisatie die zich inzet voor familie, vrienden en andere naasten van mensen met psychische of psychiatrische problemen. Op verschillende manieren en voor verschillende doeleinden kan je bij hen terecht.

Als je zelf overbelast dreigt te raken door mantelzorg en zelf hulpvrager wordt of dreigt te worden, kan je juist bij hen goed terecht. Labyrint In Perspectief werkt met ervaringsdeskundigen om jou op weg te helpen.
Je hebt contact met ervaringsdeskundigen via telefonische ondersteuning, e-mail, chat of een forum.