Ouderenpsychiatrie Lentis Zuidlaren - Zonneheuvel

Zonneheuvel voor familie en naasten

Als een familielid of naaste is opgenomen in Zonneheuvel, brengt dat veranderingen voor u mee. Wij willen u graag betrekken bij de zorg voor uw naaste. Ook horen we graag wat wij voor u kunnen betekenen.

Hoe gaat het met u?

De omgang met mensen met psychiatrische problemen is niet altijd gemakkelijk. Het kan zijn, dat u daarover eens wilt praten of vragen heeft over het ziektebeeld en de behandeling. Misschien heeft u zelf ondersteuning nodig. U kunt dit bespreken met de persoonlijk begeleider. Samen kijken we dan wat gewenst en mogelijk is.

Wat u van ons mag verwachten

U mag van ons verwachten dat we respectvol met uw naaste en de mensen in zijn of haar omgeving omgaan. We hebben aandacht voor leefstijl, gewoontes en wensen en sluiten ons daarbij aan. We betrekken u bij de behandeling en begeleiding, als uw naaste dat ook wil. Zonder toestemming mogen we alleen in algemene zin informeren.

De behandeling stemmen we af op de persoonlijke situatie van uw naaste. We stimuleren uw naaste om de sterke kanten te benutten en we houden rekening met de beperkingen.

Contactpersoon

De contactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor andere familie en het behandelteam. Is de contactpersoon op de dag van opname meegekomen, dan ontvangt hij of zij de informatiemap. Is de contactpersoon niet aanwezig, dan neemt de persoonlijk begeleider contact op. Na overleg met en toestemming van de patiënt nodigt de persoonlijk begeleider de contactpersoon uit voor een kennismakingsgesprek. Gespreksonderwerpen zijn de achtergrond en (hulpverlenings)geschiedenis en de manier waarop de contactpersoon en anderen betrokken zijn bij de ondersteuning. We maken dan ook afspraken over de samenwerking.

Familiedag

Eens per twee jaar organiseren we een familiedag. Het is een gezellige bijeenkomst, waarop u familie van andere patiënten kunt ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Wij informeren u over onderwerpen die voor u van belang zijn.

Uw bijdrage aan de behandeling

We hechten veel waarde aan uw bijdrage bij de behandeling. U kunt op een praktische manier helpen, zoals meegaan naar het ziekenhuis, kleren kopen of een uitstapje maken. Het kan ook gaan om meedenken over en evalueren van het behandelplan. Uw ervaringen met uw naaste geven ons waardevolle informatie en kunnen een ander perspectief geven. We betrekken u ook graag bij het vinden van een passende woonvoorziening voor uw naaste.
Onze ervaring leert dat patiënten contact met de familie zeer op prijs stellen en daarnaar uitkijken.

Ondersteuning van familie

De familievertrouwenspersoon zet zich in voor een zo goed mogelijke samenwerking tussen u, de organisatie en uw naaste. Ze kan antwoord geven op uw vragen, u informeren over regels, bemiddelen en ondersteunen bij het indienen van een klacht. Zij werkt onafhankelijk en zal geen stappen zetten zonder uw toestemming. Er zijn geen kosten verbonden aan haar hulp. Op de website van Lentis vindt u meer informatie en de contactgegevens.

De Centrale Familieraad zet zich in voor de belangen van de familie van mensen die op zorg van Lentis zijn aangewezen. De leden bieden elkaar steun en praktische informatie. Op de website van Lentis vindt u meer informatie en contactgegevens.

Bent u niet tevreden of vindt u dat er iets beter kan? We horen het graag. Een gesprek met een van de persoonlijk begeleiders kan al voor veel opheldering zorgen. Wanneer u er samen niet uit komt, kunt u een gesprek aanvragen bij de leidinggevende of behandelaar. Ook kunt u samen met uw naaste een beroep doen op de Familievertrouwenspersoon.

Uw naaste kan een klacht voorleggen aan de klachtencommissie van Lentis. Meer informatie vindt u op de website van Lentis.

Meer informatie

U kunt uw naaste bezoeken tussen 10.00 uur en 22.00 uur. We vragen u rekening te houden met het dagprogramma van uw naaste.

Telefonisch is uw naaste te bereiken via:
06 15028629 (bewoners op de begane grond)
050 4097352 (bewoners op de eerste verdieping).

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze medewerkers, telefoon 050 409 7410. U vindt ook meer informatie in de folders in de informatiemap, die u ontvangt bij het intakegesprek.