Jongen in stad

Zorgprogramma Psychosen Groningen

Het Zorgprogramma Psychosen Groningen heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor mensen met een psychotische stoornis en is gericht op adolescenten en volwassenen. Hoogspecialistische zorg wordt gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek en innovatieve behandelingen.

Innovatieve behandelingen

  • HospitalitY Project (HY)

Een eerste psychose openbaart zich veelal in de adolescentiefase. Hierdoor worden jonge mensen die nog volop in de opbouwfase van hun sociale leven staan, ernstig beperkt in hun (sociaal) functioneren. Het vroege begin, de bijbehorende psychotische klachten en het chronische karakter van de ziekte kunnen leiden tot een sociaal isolement en verminderde zelfredzaamheid. HY richt zich op herstel van sociaal netwerk en de zelfredzaamheid van mensen met een psychotische aandoening. In de HY interventie wordt lotgenotencontact gecombineerd met het trainen van ADL en sociale vaardigheden ‘on the spot’. Het is een interventie die plaatsvindt in de eigen leefomgeving van de patiënt, daar waar de patiënt de vaardigheden nodig heeft. Hij of zij organiseert een etentje voor lotgenoten. De verpleegkundige begeleidt in de voorbereiding de patiënt bij vaardigheden of taken die nodig zijn voor een geslaagd etentje. Denk hierbij aan bijvoorbeeld huishouden of koken. Het gezamenlijk eten biedt de mogelijkheid tot lotgenotencontact waarbij gewerkt wordt volgens  de hiervoor ontwikkelde methodiek. De HY interventie wordt ontwikkeld vanuit een herstelgerichte visie waarbij persoonlijk herstel op voorgrond staat.

E: js.vogel@lentis.nl | W: www.hyproject.net

  • Samen voor herstel

Een nieuwe manier om de zorg rondom een persoon met een ernstige psychiatrische aandoening te organiseren is de GRACT-methode, de Groningse Resource Assertive Community Treatment. De patiënt stelt hierbij zelf een steungroep samen die regelmatig samenkomt en de hersteldoelen ondersteunt. Aan deze steungroepen kunnen zowel familie en naastbetrokkenen als hulpverleners deelnemen. De personen met psychische problemen bepalen zelf wat hun hersteldoelen zijn en wie er in de steungroep zitten.

In de pilot “Samen voor Herstel” wordt onderzocht wat de effecten zijn van deze methode vergeleken met de gebruikelijke zorg. Hiervoor worden de voor- en nameting van de 25 deelnemers aan de samen voor herstel pilot vergeleken met die van een overeenkomende controlegroep.

E: c.slofstra@lentis.nl

  • De Apathiestudie

Apathie kan omschreven worden als gevoelens van lusteloosheid, een gebrek aan initiatief, een verminderd gevoel van plezier, maar ook concentratie- of aandachtsproblemen. Mensen met schizofrenie hebben vaak last van apathie. Binnen de Apathiestudie onderzoeken we mogelijke behandelingen voor apathie, maar ook wordt onderzocht hoe apathie in de hersenen werkt.

De mogelijkheden voor behandeling van apathie zijn zeer beperkt. Deze studie is bedoeld om Transcraniële Magnetische Stimulatie (TMS) als behandeling voor apathie bij mensen met schizofrenie te onderzoeken. De behandeling vindt plaats gedurende een periode van 2 weken en wordt gegeven op werkdagen. Eén keer per dag, 6 minuten lang. Daarnaast wordt er voor en na de behandeling een MRI-scan gemaakt van de hersenen om te bekijken welke onderzoeksdeelnemers het meeste baat kunnen hebben bij behandelingen met TMS.

E: l.bais@lentis.nl

Locatie

Het Zorgprogramma Psychosen Groningen is een samenwerking tussen:

De zorg die het Zorgprogramma biedt, is te vinden in de stad Groningen. Maar ook mensen die buiten de stad Groningen wonen kunnen gebruik maken van het zorgaanbod.

Praktische informatie

Samenwerkingspartners