Lentis is een organisatie gericht op het verlenen van zorg aan een grote groep
cliënten met verschillende zorgvragen. Dit vraagt om veilig en zorgvuldig gedrag en het
met respect en begrip omgaan met elkaar.

Het is daarom verplicht dat iedereen die op locaties van Lentis aan de slag gaat, deze instructiefilm
bekijkt. In de film wordt toegelicht wat je kunt tegenkomen en waarmee je rekening
moet houden bij het uitvoeren van werkzaamheden op de locaties van
Lentis.

Aan het einde van de video vragen we je een formulier in te vullen waarmee je bevestigt deze instructiefilm te hebben bekeken.