Home Evenementen ‘Samen werken, samen beslissen’

‘Samen werken, samen beslissen’

Langdurige Zorg en Wonen van Lentis en de Familieraad organiseren een symposium waarbij er aandacht is voor:

  • samenwerken met naasten als partners in de (GGZ) zorg.
  • herstelmogelijkheden
  • ervaringsdeskundigheid.

Iedereen is welkom op deze bijeenkomst. Er zijn geen kosten aan verbonden. Graag wel van te voren aanmelden! Dat kan via symposium15april@lentis.nl

Waarom deze bijeenkomst?

De Familieraad en Lentis organiseren dit symposium omdat we meer aandacht willen geven aan naasten en de manier waarop wij als instelling samenwerken. We willen gaan bepalen wat wél kan in plaats van wat niet kan. Want samenwerken met naasten helpt bij het bevorderen van het herstel van onze cliënten. En dat is wat we beiden willen!

Niemand kent de cliënt beter dan de naasten en weet wat goed kan werken. Door ook aandacht te geven aan naasten en hun proces, voorlichting te geven over ziektebeelden en mogelijkheden, kan ook de naaste herstellen. Onder naasten verstaan wij iedereen die dicht bij de cliënt staat. Dit kunnen ook goede vrienden en buren zijn als de familie niet of weinig in beeld is.

Het programma

programma Samen werken, Samen herstellen