Home Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden ggz

Ga je bij Lentis in behandeling of krijg je op een andere manier hulp van Lentis, dan gelden er bepaalde regels. Dit zijn de formele afspraken die je hebt gemaakt over je behandeling, begeleiding of verblijf. Er staat in wat je mag verwachten van Lentis. En wat Lentis verwacht van jou. Die afspraken gelden niet alleen bij Lentis, maar bij bijna alle zorginstellingen.

Afspraken over zorg

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door GGz Nederland, LPGGZ (Landelijk Platform GGz) en Consumentenbond. Alle zorginstellingen die lid zijn van GGz Nederland, waaronder Lentis, houden zich aan deze voorwaarden.

Bekijk de leveringsvoorwaarden van Lentis.