Crisisdienst: eerste hulp bij een crisis

Soms ontstaat er een crisissituatie waarbij direct hulp nodig is. In zo’n geval wordt de crisisdienst van Lentis ingeschakeld. Zij maken een inschatting van de problemen en zorgen ervoor dat je passende hulp krijgt. Het doel is altijd om je situatie zo snel en goed mogelijk te stabiliseren.

Ben je al in behandeling bij Lentis?

Neem bij een crisis tijdens kantooruren contact op met je behandelaar of behandelteam. Hier vind je de contactgegevens van onze locaties.

Buiten kantoortijden mag je bij een crisis bellen met de crisisdienst: 050 522 35 55. Het is belangrijk dat je een signaleringsplan hebt gemaakt met je eigen behandelaar. Dat geeft jou en de medewerkers van de crisisdienst houvast zodat ze je zo goed mogelijk kunnen helpen.

Ben je niet in behandeling bij Lentis?

Neem dan bij een crisis contact op met je huisarts (als deze nog bereikbaar is) of de huisartsenpost. Je huisarts kan je eventueel doorverwijzen naar de crisisdienst van Lentis.

Bij de crisisdienst volgt dan een gesprek met een verpleegkundige en arts.  In dat gesprek brengen we je problemen in kaart en bespreken we het vervolgtraject. Dat kan zijn meerdere gesprekken met de crisisdienst of een andere afdeling. Het kan ook zijn dat je huisarts je het beste kan helpen, of dat je wordt doorverwezen naar bijvoorbeeld FACT of een specialistische polikliniek.

Om bij Lentis in zorg te komen, is er altijd een verwijzing van de huisarts nodig.

Wat gebeurt er nadat je bent aangemeld?

Samen met een naaste heb je een gesprek met een twee hulpverleners van de crisisdienst. Zij kijken wat jou op dit moment het beste kan helpen.

Aan de hand van de beoordeling wordt er gekeken wat voor jou op dat moment het meest passend is. Het kan zijn dat er naar je medicatie wordt gekeken, dat er wellicht een opname in de kliniek nodig is of dat er de volgende werkdag met jou en je behandelaar wordt gekeken naar meer intensieve ondersteuning door een IHT-team.

Crisisbeoordelingslocatie (CBL) voor mensen met verward gedrag

Speciaal voor mensen die verward gedrag vertonen, waarbij men vermoed dat er sprake is van een psychische stoornis, is er een crisisbeoordelingslocatie ingericht. Hier worden mensen heengebracht die een direct gevaar voor zichzelf of hun omgeving vormen of ernstige overlast veroorzaken.

In de crisisbeoordelingslocatie kijken een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, arts en/of psychiater van Lentis wat de beste hulp is voor de persoon met het verwarde gedrag. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de mogelijkheden van Lentis maar ook naar andere organisaties, zoals VNN of hulpverlening binnen het sociaal domein. Soms wordt er ook nog overlegd met de huisarts of een GGD-arts.

Meldpunt Zorgwekkend Gedrag

Het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag kun je bellen als je schrikt van iemand op straat die in de war lijkt. Of als je je zorgen maakt om een familielid dat niet meer voor zichzelf zorgt. Hoewel er in dat soort situaties geen spoed nodig is, bellen veel mensen de politie voor hulp. Maar eigenlijk kan een andere deskundige vaak beter helpen. Daarom is er het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag: zodat de persoon om wie jij je zorgen maakt de juiste hulp kan krijgen. Bel 0800-1205 of lees meer op de website over het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag.

Regioplan acute psychiatrie

Lentis heeft de opdracht om jaarlijks het Regioplan Acute Psychiatrie Groningen bij te werken, passend bij de ontwikkelingen van deze zorg. Klik hier voor het regioplan acute psychiatrie Groningen 2024.

Waar kun je nog meer terecht?

De luisterlijn

Als je het even niet meer weet en je alleen voelt staan, dan kun je terecht bij de Luisterlijn. In het holst van de nacht, in de vroege ochtend of op een feestdag. De Luisterlijn is dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Het telefoonnummer van de Luisterlijn is 088-0767 000.

113 – als je aan zelfmoord denkt

Heb je gedachten over zelfdoding, bespreek dit dan altijd met je behandelaar of neem contact op met je huisarts. www.113.nl is een website waar je terecht kunt als je nadenkt over zelfdoding of iemand kent met zelfmoordgedachten. Je leest er verhalen en bekijkt er filmpjes van mensen die ook zelfmoordgedachten hebben (gehad) en hulp hebben gezocht. Je kunt ook bellen met het telefoonnummer: 0800-0113.