Disclaimer

Deze website is eigendom van Lentis. We zijn bij het samenstellen van de informatie op deze website met grote zorgvuldigheid te werk gegaan.

Toch kunnen we niet uitsluiten dat sommige informatie verouderd of niet geheel juist meer is. We kunnen niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. De informatie op de website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Lentis. Lentis en overige leveranciers zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De informatie, zelfhulp of zelftesten op deze website kunnen niet worden beschouwd als vervanging van een consult of behandeling bij een arts of behandelaar.

Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Lentis en haar licentiegevers. Iedere bezoeker mag de informatie op de website voor eigen gebruik gebruiken en printen. Het openbaar maken, verspreiden en elk ander gebruik van de informatie mag alleen met schriftelijke toestemming van Lentis.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Zelftest

Op deze site staat een zelftest. De zelftest is geen vervanging voor een medisch consult en stelt geen medische diagnose. Deze zelftest betreft een vragenlijst en deze is met uiterste zorgvuldigheid en volgens de huidige wetenschappelijke inzichten samengesteld. Aan de uitkomst van deze zelftest kunnen geen rechten worden ontleend.

Ervaringsverhalen

De ervaringsverhalen op deze site zijn allemaal van cliënten of oud-cliënten. Om privacyredenen maken we gebruik van gefingeerde namen en foto’s.

Foto’s en afbeeldingen

De foto’s en afbeeldingen op de website zijn bedoeld als illustratie. De afgebeelde personen hebben veelal een relatie met Lentis maar geen directe relatie met het onderwerp.

Externe links

Deze website bevat, uitsluitend ter informatie, links naar andere websites. Deze websites hebben we zorgvuldig geselecteerd. Deze websites worden door andere partijen dan Lentis aangeboden. Lentis heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, interventies of diensten.

Mails

Alle door Lentis verzonden e-mailberichten zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als je niet de beoogde ontvanger bent van een e-mailbericht, verzonden door Lentis, verzoeken wij je vriendelijk om de verzender hiervan direct op de hoogte te brengen en het bericht van alle locaties in je computer en netwerk te verwijderen. Bij verstrekking aan en/of gebruik door derden van de inhoud van deze e-mailberichten kan er sprake zijn van onrechtmatig handelen. Lentis is niet in staat om de inhoud van de informatie die via het internet wordt verstuurd te controleren en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Gedragscode reacties op (o.a.) blogs

Lentis ondersteunt de open dialoog, de uitwisseling van ideeën en het delen van andere inzichten. Daarom kan iedereen reageren op onze blogs. Wél hanteren we gedragsregels. Daar vallen we op terug wanneer de inhoud van een reactie daar aanleiding toe geeft of wanneer we vinden dat omgangsvormen worden geschaad. Deze gedragsregels gelden voor www.lentis.nl en alle andere sites die Lentis beheert.

  • Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor je reactie
  • Je houdt rekening met de auteurs- en portretrechten van derden
  • Geef je een reactie op een blog dan zijn opbouwend en respectvol de sleutelwoorden
  • Het is niet toegestaan vertrouwelijke/gevoelige informatie te delen op sites in beheer van Lentis
  • De privacy van cliënten wordt ook beschermd op de sites die in beheer zijn van Lentis. Het is niet toegestaan om patiënt-gerelateerde informatie te delen. Die privacy geldt net zo goed voor (ex) medewerkers van Lentis, familie daarvan of derden.
  • Je gebruikt sociale omgangsvormen. Respecteer degene tot wie je je richt. Laster, beledigingen en obsceniteit zijn niet geoorloofd.
  • Je dient inhoudelijk te reageren op blogs.

De redactie van www.lentis.nl (en andere sites in beheer van Lentis) heeft het recht om teksten te verwijderen. In principe wordt dit vooraf gecommuniceerd naar degene die het bericht geplaatst heeft, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is. Dat kan bijvoorbeeld zijn wanneer iemand anoniem reageert. In die gevallen geeft de eindredactie een toelichting/reactie die zichtbaar is op de site.

Feedback