Home Disclaimer

Disclaimer

Deze website is eigendom van Lentis. We zijn bij het samenstellen van de informatie op deze website met grote zorgvuldigheid te werk gegaan.

Toch kunnen we niet uitsluiten dat sommige informatie verouderd of niet geheel juist meer is. We kunnen niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. De informatie op de website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Lentis. Lentis en overige leveranciers zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De informatie, zelfhulp of zelftesten op deze website kunnen niet worden beschouwd als vervanging van een consult of behandeling bij een arts of behandelaar.

Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Lentis en haar licentiegevers. Iedere bezoeker mag de informatie op de website voor eigen gebruik gebruiken en printen. Het openbaar maken, verspreiden en elk ander gebruik van de informatie mag alleen met schriftelijke toestemming van Lentis.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Ervaringsverhalen

De ervaringsverhalen op deze site zijn allemaal van cliënten of oud-cliënten. Om privacyredenen maken we gebruik van gefingeerde namen en foto’s.

Foto’s en afbeeldingen

De foto’s en afbeeldingen op de website zijn bedoeld als illustratie. De afgebeelde personen hebben veelal een relatie met Lentis maar geen directe relatie met het onderwerp.

Externe links

Deze website bevat, uitsluitend ter informatie, links naar andere websites. Deze websites hebben we zorgvuldig geselecteerd. Deze websites worden door andere partijen dan Lentis aangeboden. Lentis heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, interventies of diensten.

Mails

Alle door Lentis verzonden e-mailberichten zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als je niet de beoogde ontvanger bent van een e-mailbericht, verzonden door Lentis, verzoeken wij je vriendelijk om de verzender hiervan direct op de hoogte te brengen en het bericht van alle locaties in je computer en netwerk te verwijderen. Bij verstrekking aan en/of gebruik door derden van de inhoud van deze e-mailberichten kan er sprake zijn van onrechtmatig handelen. Lentis is niet in staat om de inhoud van de informatie die via het internet wordt verstuurd te controleren en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.