Home Over Lentis

Waar staan we voor?

Over Lentis

Een mens is meer dan zijn problemen. Dat is onze insteek bij de behandeling. We zetten samen met jou in op ontwikkeling en herstel. Persoonlijk herstel is belangrijk. Maar ook een plek om te wonen, meedoen in de samenleving, vrijetijdsbesteding en werk.

In eerste instantie ga je met je problemen naar je huisarts. Die verwijst je door naar Lentis als je complexe psychische problemen hebt die je op het werk, op school en/of in je relatie ernstig belemmeren. Wij bieden behandeling en zorg zoveel mogelijk bij je thuis of in de polikliniek. Sommige behandelingen kun je deels of helemaal digitaal volgen. En als het nodig is kun je in een van onze klinieken terecht. Als je in de provincie Groningen woont, zijn we er bij crisis 24 uur per dag, zeven dagen in de week.

Lentis is er voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Daarnaast richten we ons op naasten en op mensen die ernstige psychische problemen zouden kunnen ontwikkelen. Onderzoek helpt ons om de best mogelijke zorg te leveren. Samen met anderen creëren we kansen met en voor jou. Zo dragen we bij aan een gezond en kansrijk perspectief.