Home Over Lentis

Over Lentis

Waar staan we voor?

Een mens is meer dan zijn problemen. Dat is onze insteek bij de behandeling. We zetten samen met jou in op ontwikkeling en herstel. Persoonlijk herstel is belangrijk. Maar ook een plek om te wonen, meedoen in de samenleving, vrijetijdsbesteding en werk.

In eerste instantie ga je met je problemen naar je huisarts. Die verwijst je door naar Lentis als je complexe psychische problemen hebt die je op het werk, op school en/of in je relatie ernstig belemmeren. Wij bieden behandeling en zorg zoveel mogelijk bij je thuis of in de polikliniek. Sommige behandelingen kun je deels of helemaal digitaal volgen. En als het nodig is kun je in een van onze klinieken terecht. Als je in de provincie Groningen woont, zijn we er bij crisis 24 uur per dag, zeven dagen in de week.

Lentis is er voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Daarnaast richten we ons op naasten en op mensen die ernstige psychische problemen zouden kunnen ontwikkelen. Onderzoek helpt ons om de best mogelijke zorg te leveren. Samen met anderen creëren we kansen met en voor jou. Zo dragen we bij aan een gezond en kansrijk perspectief.

Jaarverslag over 2022

2022 was een bijzonder jaar voor de bestuursstichting Lentis. Het was een omslagjaar in onze samenleving en in onze organisatie. Corona verdween uit beeld en er werden belangrijke stappen gezet in de ontvlechting van de ondersteunende diensten en het concernbureau van het Lentisconcern. Na jarenlang samen in een concern, gaan Lentis GGZ en Dignis zich steeds meer richten op hun eigen type zorg.

Kortom een jaar waarin er veel gebeurde. Lees in het jaarverslag 2022 meer over de financiën, onderzoek binnen Lentis, risicomanagement en onze toekomstvisie. Ook vind je het jaarverslag van de Raad van Toezicht in het Jaarverslag 2022.

Strategische koers 2023 – 2026

Lentis heeft voor 2023 tot en met 2026 een strategische koers uitgewerkt: hierin staat wat onze keuzes zijn voor de komende vier jaar en welke doelen wij willen behalen. Iedere beslissing die we nemen toetsen we aan deze koers. De koers geeft ons richting, perspectief en duidelijkheid en zorgt voor continuïteit. Omdat de GGZ altijd in beweging is, zowel binnen Lentis als daarbuiten, kunnen we deze strategische koers jaarlijks herzien. Bekijk hier de strategische koers voor 2023 – 2026.