Home MijnLentis

MijnLentis

Online behandelplatform en dossierinzage

MijnLentis is het online platform waar je je dossier kunt inzien en waar je contact kunt hebben met je behandelaar. Bijvoorbeeld door een bericht te sturen of door te videobellen. Ook kun je hier huiswerkopdrachten en oefeningen doen, of uitleg krijgen over je klachten en hoe je daarmee om zou kunnen gaan.

Als het goed is, heb je bij je aanmelding inloggegevens gekregen voor MijnLentis. Is dit niet het geval, informeer hier dan naar bij je behandelaar.

Behandeling deels online

Lentis werkt met zogenaamde blended behandelingen. Dat betekent dat je naast persoonlijke gesprekken ook online behandelmogelijkheden hebt. Hoe je behandeling eruit ziet, bespreek je met je behandelaar. Jullie stemmen af welke onderdelen van de behandeling je online kunt doen, en hoe jullie daarmee omgaan. Dat je je behandeling deels online doet, heeft een aantal voordelen. Je kunt:

  • Vanuit huis aan je behandeling werken;
  • Wanneer het jou uitkomt bezig zijn met je behandeling;
  • Rustig nadenken over wat je wilt opschrijven en makkelijk teruglezen;
  • Meer zelf bepalen hoe je behandeling verloopt;
  • Meer contactmomenten hebben met je behandelaar door zowel de gesprekken als het online contact.