Home Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging

Wij helpen bij levensvragen

Vrijwel iedereen loopt wel eens tegen zin- en levensvragen aan. Ook als je aan een psychische aandoening lijdt of te maken hebt met verlies. Aandacht voor zingeving en levensvragen kan bevorderend zijn voor je herstel en maken dat je uitdagingen gemakkelijker aankunt.

Binnen Lentis werken we daarom met geestelijk verzorgers. Zij zijn deskundig op gebied van zin- en levensvragen. En begeleiden zowel cliënten en naasten als medewerkers. Daarnaast hebben zij een adviserende rol binnen onze organisatie als het gaat om zingeving en ethiek binnen de zorg.

Vermoed je dat je baat hebt bij de begeleiding van onze geestelijk verzorgers? Hieronder lees je wat zij voor je kunnen doen.

Wat doet een geestelijk verzorger?

Geestelijk verzorgers bieden speciale ruimte voor het (levens)verhaal, door aandacht te hebben voor de zin die mensen aan hun leven geven. De geestelijk verzorger:

  • geeft je de ruimte om je levensverhaal te vertellen;
  • ondersteunt en helpt bij het vinden van antwoorden op zin- en levensvragen en sluit aan bij jouw levensbeschouwing of religieuze oriëntatie;
  • begeleidt je bij het verwerken van verlies. Zoals het verlies van gezondheid, verlies van een dierbare of verlies van perspectieven op de toekomst;
  • zoekt samen met jou naar een rituele vorm om een belangrijke overgang in het leven te markeren. Zoals het maken van een nieuw begin, een afscheid, of het naderend levenseinde.

Iedereen is vrij één of meerdere gesprekken aan te vragen en de gesprekken zijn vertrouwelijk.

Meer informatie en contact

Wil je meer uitgebreide informatie over het werk van onze geestelijk verzorgers? Lees dan ook onze folder ‘Zin in je leven’. Je kunt telefonisch of via de mail een afspraak met ons maken. Hieronder vind je onze contactgegevens.

Lentis kliniek Groningen: Erica Dompeling, 06-12955254, e.dompeling@lentis.nl, op maandag, woensdag en donderdag.

Lentis VKB, de Es en de Brink, CIP, FACT Hoogezand/ Veendam: Peter de Rijk, 050-4097493 / 06-51073401, pg.derijk@lentis.nl, op maandag tot en met vrijdag.

Lentis Lindenhoek, Akkerhoven, Olmenstaete, FACT Zuidlaren en Groningen-Zuid: Hanna ter Veld, 06-57150766, h.terveld1@lentis.nl op maandag tot en met donderdag.

Lentis Kliniek Ouderenpsychiatrie, Zonneheuvel, PsyQ, Berkenhof, Eugeria, Hostel, FACT MBT, FACT Groningen Noordwest en Oost-Groningen, locaties Stadskanaal: Mariëlle Splint: 06-82953215, m.splint@lentis.nl, dagelijks met uitzondering van woensdagmiddag.

Ambulante Ouderenpsychiatrie Groningen/ Hamrikheem, ATN, FACT Groningen centrum en Westerkwartier: Anjo ter Velde 06-57064490, a.tevelde13@lentis.nl, op maandag tot en met donderdag.

Lentis afdelingen Delfzijl, Uithuizen, Winschoten: Irene Plaatsman, 06-13361924, is.plaatsman@lentis.nl, op maandag tot en met vrijdag.

Secretariaat: Marga Fennema, 050-4097688, gv@lentis.nl, op maandag en donderdag.

Stichting Vrienden van de Geestelijke Verzorging

Stichting Vrienden van de Geestelijke Verzorging ondersteunt (ex)cliënten van Lentis financieel bij maatschappelijke participatie. De Stichting is in 2018 opgericht en heeft de ANBI-status. Dat houdt in dat de giften aan de Stichting aftrekbaar zijn van de belasting.
Om de ANBI-status te behouden zijn we voor de Belastingdienst verplicht de onderstaande gegevens op internet te plaatsen.

De naam

Stichting Vrienden van de Geestelijke Verzorging

Kamer van Koophandel

Ingeschreven onder nummer 70106770
RSIN nummer 858144608

Contactgegevens Stichting Vrienden van de Geestelijke Verzorging

Stichting Vrienden van de Geestelijke Verzorging
Postbus 128
9470 AC Zuidlaren

Bezoekadres:
De Reehorst
E6
9471 KA Zuidlaren
telefoonnummer: 06 51 07 34 01/ 050 – 409 76 88
Mail: gv@lentis.nl

Lees het beleidsplan 2023, bestuursverslag 2022 en financieel jaaroverzicht 2022 van Stichting Vrienden van de Geestelijke Verzorging.