Home Langdurige zorg en wonen

Langdurige zorg en wonen

Bij Lentis zijn er verschillende afdelingen voor mensen die vanwege hun ernstige psychiatrische aandoening (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. We maken daarbij onderscheid tussen langdurige zorg en wonen met begeleiding.

Je kunt bij Lentis Langdurige zorg en wonen terecht als je door ernstige psychiatrische problemen vastloopt in het contact met de mensen om je heen, bij het doen van het huishouden of bij je eigen verzorging. Maar ook als je vastloopt in het werk of bij dagelijkse bezigheden. Wij bieden je een omgeving waarin je ondersteuning krijgt om je dagelijks leven en functioneren te verbeteren. Samen zorgen we voor overzicht in jouw wensen en behoeften.

Ons doel: een zinvolle invulling aan het dagelijks leven

Ons uitgangspunt is dat iedereen met een ernstige psychiatrische aandoening kan herstellen. Wij vinden het belangrijk dat je een zinvolle invulling kan geven aan je dagelijks leven. Op een manier zoals jij dat graag wilt doen.

 Onze zorg kenmerkt zich door:

  • Een goede samenwerking met jou, je naasten en andere zorgaanbieders
  • Gastvrijheid en betrokkenheid in het contact met jou en je naasten
  • We sluiten aan bij de fase van herstel waarin jij je bevindt
  • We zijn optimistisch en bieden perspectief
  • We hebben vertrouwen in de mogelijkheden en staan open voor creatieve oplossingen.

Hoe? Door samen te werken aan jouw herstel

Binnen Langdurige Zorg en wonen werken we volgens het ART-model. ART staat voor Actieve Recovery (Herstel) in de Triade. Dat bekent dat in onze zorg jouw behoeften, drijfveren en wensen in het dagelijks leven en in samenhang met je omgeving het belangrijkst zijn. De driehoek tussen jou, je familie en naasten en de hulpverlener vormt hierbij de basis.

Onze behandeling en begeleiding vindt plaats in de setting die hiervoor nodig is. Dat kan een specialistisch klinisch verblijf zijn, een begeleide woonvorm, of ambulante ondersteuning in de thuissituatie.

Langdurige zorg: locaties in Zuidlaren en Stadskanaal

Lentis heeft verschillende afdelingen die psychiatrische zorg bieden. Deze locaties zijn gericht op mensen met ernstige psychiatrische kwetsbaarheden en daarmee samenhangende problemen. De afdelingen bieden behandeling en begeleiding. Het doel van de behandeling is gericht op herstel en de regie terugkrijgen over je eigen leven. Hieronder vind je de locaties voor Langdurige zorg.

Wonen: locaties in Groningen, Uithuizen, Delfzijl, Winschoten en Stadskanaal

Wonen met begeleiding is voor mensen met langdurige en complexe psychiatrische problematiek, die (nog) niet voldoende zelfredzaam zijn om zelfstandig te kunnen wonen. Er is ondersteuning nodig op meerdere leefgebieden. Samen met de begeleiding werk je toe naar meer zelfstandigheid op het gebied van wonen, activiteiten en sociaal netwerk. Lees hier meer over Wonen bij Lentis en bekijk de locaties.

Activering en re-integratie

Activering en re-integratie begeleidt je als je last hebt van psychische klachten en problemen hebt bij het zoeken naar werk en dagbesteding. Onze begeleiding kan variëren van deelname aan een activiteit of project tot scholing, vrijwilligerswerk of betaald werk. Ook ondersteunen we je bij het behouden van de dagbesteding die bij jou past. Wij bieden een gevarieerd aanbod aan op het gebied van werk en dagbesteding. Daarnaast vind je bij activering en re-integratie een laagdrempelige plek voor inloop en ontmoeting. Voor meer informatie of aanmelden mail met aenr.start@lentis of bel 050-4097128 en vraag naar Sandra Huij of Angelique de Maa.

De projecten van activering en re-integratie

Klik op het project om er meer over te lezen!

Werkplein Productie & Demontage (Zuidlaren)

Binnen A&R is een van de werkprojecten de productie afdeling. Hier wordt modulair gewerkt. De productie werkt met een aantal externe en interne  bedrijven. Zo zorgen zij o.a. voor het prepareren van de koffiebekers- inzamelingsdozen, herstellen zij pakketten/passen het aan voor een babybedrijf en wordt er papierwerk verzorgd als stickeren van enveloppen of vouwen van folders e.d.

Binnen de demontage afdeling wordt defecte aparatuur gedemonteerd en de onderdelen gesorteerd en uiteindelijk gerecycled.

2x in de maand is er het Repaircafé waar vrijwilligers en clienten samenwerken om producten van clienten helpen te herstellen en te maken of te repareren.

Het werken in de productie is een laagdrempelige werkproject waar gekeken wordt naar de client zijn mogelijkheden. De client kan hier vaardigheden leren op het gebied van productie zoals bijv. inpakwerk, verzenwerk, knippen, perforeren, inbinden, plastificeren, etc. Het werken kan de client op zijn eigen tempo doen en aangepast op zijn mogelijkheden en niveau.

Binnen de productie moet het werk soms af zijn binnen een bepaalde tijd, echter proberen we dit met zo min mogelijk druk te volbrengen. Bedrijven waar mee samengewerkt wordt, weten dit ook. Het werk wordt soms afgewisseld met wat rustiger momenten, waar dan de ruimte is om iets voor zichzelf te gaan doen, bijvoorbeeld een puzzel of een spelletje.

Er is continu begeleiding in de nabijheid aanwezig bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Locatie: Werkplein E 25

Werktijden: maandag t/m vrijdag 9.00-11.30 / 13.00-15.30

Groenvoorziening de Boomklever (Zuidlaren)

De Boomklever is er voor de client die graag in de buitenlucht aan het werk wil. Zij krijgen de kans om te leren over de natuur en te kunnen gaan werken met verschillende gereedschappen en machines die nodig zijn om te werken in de groenvoorziening, waarbij een technische achtergrond of een hoveniersachtergrond niet een vereiste is.

Het werkaanbod is zeer divers zodat er voor iedere client iets te doen is binnen zijn mogelijkheden. Denk aan snoeien, bladharken, grasmaaien en bladblazen. Daarnaast zijn er ook taken zoals houtkloven, prullebakken legen, vervoeren van spullen, etc. Er staat geen werkdruk op de klussen en de groenvoorziening werkt ondersteunend en zij aan zij met het hoveniersbedrijf. Daarnaast kan er gewerkt worden op eigen tempo en niveau en wordt er gelet op ieder zijn fysieke mogelijkheden. De groenvoorziening beschikt over eigen vervoer, zoals de Gator, waar de mogelijkheid voor bestaat hiermee te leren rijden, aangezien er over het hele terrein van Dennenoord gewerkt wordt. Soms werken de clienten samen in  kleine groepjes en soms alleen. Toezicht is er in lichte mate, maar waar nodig in de directe nabijheid.

Locatie: Werkplein E24/E67

Werktijden: maandag t/m vrijdagochtend (vrijdagmiddag gesloten) 9.00-11.30 / 13.00-15.30

Werkplein Kringloopwinkel en 2e handskledingwinkel ’t Goudhaantje (Zuidlaren)

Binnen zowel de Kringloopwinkel als ’t Goudhaantje krijgt de client de mogelijkheid vaardigheden te leren of weer op te bouwen die gericht zijn op klantvriendelijkheid, leren omgaan met kassa en geld, de winkels netjes houden.

De kringloopwinkel heeft een inbrengkar en hier kan vrijwel bijna alles worden ingebracht, behalve (groot) meubilair. De clienten gaan aan de slag door te bekijken of de producten nog heel zijn, schoon zijn (en anders schoonmaken) en prijzen de artikelen. De artikelen worden dan in de winkel geplaatst op een passende plek. Er wordt vrijwel gewerkt met vaste prijzen, waardoor oefenen met geld en kassa duidelijker gaat. Etaleren en schoonmaken van de winkel horen ook bij de taken.

Binnen het Goudhaantje wordt kleding en accessoires binnengebracht dat weer wordt verkocht als het nagekeken is of het schoon, heel en verkoopbaar  en geprijsd is. Maar er wordt ook bekeken of het kledingstuk op de juiste hanger hangt, wat de maat is en waar het in de winkel gehangen kan worden zodat het aantrekkelijk wordt voor de klant het te gaan kopen. Ook hier vallen onder de taken de kassawerkzaamheden en het kunnen omgaan met klanten.

Beide winkels vragen een mate van zelfstandigheid, maar ook kunnen samenwerken met andere collega’s en vrijwilligers. De winkels hebben hierbij dan een ook een sociaal karakter.

Er is een lichte mate van toezicht, maar waar nodig, directe begeleiding en ondersteuning.

Locatie: werkplein E24

Werktijden: maandag t/m vrijdag 9.00-11.30 / 13.00-15.30

Werkplein Fietsenmakerij (Zuidlaren)

In de fietsenmakerij worden de cliënten ondersteund door een agogisch begeleider en op technisch gebied door onze fietsenmaker. De cliënten worden tijdens hun werkzaamheden gemotiveerd en gestimuleerd om zelfredzaamheid te bevorderen en doen ervaring op met arbeidsritme, afspraken nakomen en samenwerken met anderen.
De fietsenmakerij heeft een werkplaats en een winkel. Cliënten kunnen er in de breedste zin van het woord arbeidsvaardigheden trainen. De werkzaamheden bestaan uit het repareren en opknappen van fietsen, het verkopen van fietsen of onderdelen, voorraadbeheer en klantenbestanden bijhouden, demonteren, samenwerken. In de fietsenmakerij heerst een ongedwongen sfeer waar iedere deelnemer op zijn eigen tempo kan werken.

Locatie: E25

Werktijden: dinsdag t/m vrijdag 9.00-11.30/13.00-15.30uur

Zuidend Lijstenmakerij (Zuidlaren)

Binnen de Lijstenmakerij zijn er twee verschillende werkvormen te onderscheiden: De laagdrempelige creatieve dagbesteding en het werkproject de Lijstenmakerij. In de Lijstenmakerij worden op ambachtelijke wijze lijsten in elkaar gezet voor klanten, maar ook wordt er glas gesneden, passe-partouts gemaakt en borduurwerken voor het inlijsten opgespannen. Secuur, maar gestructureerd werk. Het werk vereist goed kunnen meten, precisie en geduld bij het maken van het werk. In de ochtend is er directe begeleiding om te ondersteunen op technisch gebied en vaardigheden aan te leren. In de middag wordt er vrijwel zelfstandig gewerkt en is de begeleiding wat meer op afstand ter ondersteuning.

Voor de dagbestedingsgroep zijn er verschillende activiteiten; je kunt breien, haken, tekenen, spelletjes doen etc. Maar ook simpele creatieve activiteiten kunnen er gedaan worden. Net waar jij zin in hebt. Zo nu en dan worden er seizoensgebonden workshops georganiseerd. De dagbesteding is groepsgericht en er is ondersteuning van een vrijwilliger, naast de begeleiding en vindt meestal plaats in de middagen.

Locatie: E36 Zuidend linkervleugel

Werktijden: maandag t/m donderdag 9.00-11.30 / 13.00-15.30

Zuidend Houtbewerking (Zuidlaren)

Op de houtbewerking van A&R worden veel kleine producten gemaakt als nestkastjes, tekstborden, woonaccessoires, insectenhotels, plantenbakken, etc. Maar er is ook de mogelijkheid dit eens af te wisselen met je creatief te uiten op het gebied van schilderen en tekenen of iets anders; waar jij graag mee bezig wilt zijn. Er kan opdracht gericht gewerkt worden, maar je kunt ook met je eigen ideeën aan de slag. Daarnaast pimpen we ook wel meubels op en werken we veel samen met de andere werkprojecten en met andere bedrijven. Er wordt gewerkt met werkkaarten, met instructies, zodat de cliënt zo veel mogelijk zonder directe ondersteuning aan het werk kan. Werken op de Houtsnip kan van heel laagdrempelig tot aan een gemiddeld niveau van timmerwerken. Groot meubilair e.d. wordt niet vervaardigd, maar de houtbewerking biedt kansen om te groeien en kennis te maken met houtbewerken.

Locatie: E36 Zuidend linkervleugel

Werktijden: maandag t/m vrijdag 9.00-11.30 / 13.00-15.30

Zuidend Dagbestedingsactiviteiten

De Zuidend activiteiten vinden op verschillende dagen plaats en zijn gericht op ‘meedoen’. De activiteiten zijn laagdrempelig. De activiteiten kunnen een leerkarakter hebben, maar voorop staat plezier beleven. De volgende groepen op de volgende dagen zijn er:

Dinsdag middag: De Band (In het Uitzicht)

Woensdagochtend: Koken (In het Uitzicht)

Donderdagochtend: Redactie Kort Appel /computeren

Donderdagmiddag: Computergroep

Vrijdagochtend: Fotografie groep

Kookgroep(’t Uitzicht)

Hoe maak je een maaltijd? Wat heb je er voor nodig? Hoe bereid je een gezonde maaltijd? Bij de kookclub kan een cliënt dit leren of gewoon meedoen omdat hij koken leuk vindt. Cliënten bedenken samen met elkaar een maaltijd en wat er voor nodig is. Soms doe je hier samen er de boodschappen voor, soms is het bij start al aangeschaft.

De Band.  (’t Uitzicht)

Als muzikant of zanger(es) kunnen cliënten zich aansluiten bij de (Onderdac)Band. Elke week repeteren ze en worden er nummers gespeeld. Regelmatig hebben zij optredens en kunnen zij geboekt worden.

Computergroep (E36 zuidend rechtervleugel)

In de computergroep werken cliënten zelfstandig achter de computer, met waar hij/zij graag mee bezig is. Soms is dat wat opzoeken of bijvoorbeeld een foto bewerken en uitprinten. Je kunt wat ondersteuning krijgen hierbij. Ook kunnen cliënten hier bijv. een typecursus volgen. Echter geen games!

Redactie Kort Appel (E36 zuidend rechtervleugel)

A&R heeft een eigen tijdschrift; gemaakt door en voor cliënten. Hierin staan onder andere korte artikelen, interviews en allerlei andere informatie en weetjes. Als redactielid worden er artikelen geschreven en bewerkt met evt foto’s en plaatjes op de computer. Begeleiding is aanwezig om de cliënt hierin te ondersteunen.

Fotografiegroep (E36 zuidend rechtervleugel) De fotografiegroep richt zich op al het moois om zich heen waarover je je kunt verwonderen. Cliënten kunnen met een eigen camera (of een geleende) foto’s maken en later bewerken. Soms wordt er aan een opdracht of thema gewerkt. Er wordt veel buiten gewerkt ivm belichting. Vaak gebeurd dit door een wandeling te maken of een locatie te bezoeken.

Het Anker (onderdeel van Heymanscentrum Groningen)

Bezoekers van het Anker hebben een psychische ziekte, persoonlijkheidsstoornis of verslavingsproblemen en wonen zelfstandig in de wijdere omgeving van het Heymanscentrum. U kunt meedoen aan gezellige activiteiten en ontmoet andere mensen. De dagbesteding kan ook helpen om meer structuur in uw dag te krijgen.

Op de dagbesteding is het gemoedelijk en vertrouwd. Het Anker heeft een eigen ruimte met terras in het Heymanscentrum in het zuiden van de stad Groningen. Hier kunt u uw dag op een prettige manier doorbrengen. Er zijn veel activiteiten en u krijgt hulp om het dagelijkse ritme thuis vol te houden.

We drinken koffie en thee met elkaar, doen spelletjes en knutselen. U kun ook bezig zijn met uw eigen hobby of iets nieuws proberen. Op vrijdagmiddag is er vaak een muziekvoorstelling in het Heymanscentrum waar we naartoe gaan. De vakantie is een van de hoogtepunten: ´s Middags eten en koken we vaak samen. Met groenten uit eigen kas!

Locatie: Henri Dunantlaan 20
Werktijden: maandag tot en met vrijdag van 09:30 tot 16:00, zaterdag en zondag van 09:30 tot 14:00
Contact: Voor het Anker kunt u contact opnemen met de medewerkers van het Anker, telefoon (050) 521 4999, e-mail hetanker@lentis.nl. Het is mogelijk om kennis te maken en vrijblijvend een paar dagdelen mee te doen.

Clubhuis de Horizon (onderdeel van Hamrikheem Winschoten)

Clubhuis de Horizon is een gemeenschap voor mensen vanaf 16 jaar met een psychiatrische kwetsbaarheid. Het is een plek om te ontdekken wat iemand nog wél kan, in plaats van te focussen op de beperking die iemand heeft. Gezamenlijk houden de clubhuisleden en begeleiding het clubhuis draaiende. In Clubhuis de Horizon is ook de GGZ-inloop van de gemeente Oldambt gevestigd. Iedereen uit de gemeente kan vrij in- en uitlopen voor een kop koffie, een praatje, activiteiten of een spelletje.

Ons clubhuis staat in het centrum van Winschoten in het oude gebouw van de Winschoter Courant. Zowel het treinstation als verschillende busstations zijn dichtbij.|

We hebben drie verdiepingen in ons gebouw. Beneden vind je een computerwinkel en de balie met administratieve werkzaamheden. Dit zijn beide werkafdelingen waar onze leden kunnen werken. Er is beneden ook een zaal. Deze kan verhuurd worden binnen Lentis of aan andere partijen. In de zaal organiseren we soms een activiteit.

Op de eerste verdieping is onze algemene inloop met gezellige plekken om te zitten. Hier hebben we ook onze vergaderingen en eten we tussen de middag samen.

Er zijn verschillende ruimtes met computers waar iedereen gebruik van mag maken. Ook is hier een computerwerkplaats, waar leden computers repareren.

Een andere werkafdeling is de bar, waar koffie en thee wordt geschonken. Op de eerste verdieping zit ook de keuken. Hier bereiden we elke dag lekkere dingen voor de lunch. Dit kan een pannenkoek of een lekker broodje zijn, maar we bieden ook drie keer per week een warme maaltijd aan.

Op de tweede verdieping bevinden zich nog een administratieve afdeling en een repro-afdeling, waar boekjes, folders en posters worden gecreëerd.

Bekijk hier de video van het clubhuis

Locatie: Liefkensstraat 67
Aanmelden: Het lidmaatschap voor het clubhuis is vrijwillig. Leden hebben geen verplichting om naar het clubhuis te komen en bepalen zelf aan welke werkzaamheden en activiteiten ze deelnemen. Door deze vrijheid kun je experimenteren met het maken van keuzes.

Wil je meer weten over een lidmaatschap? Kijk op onze website.