Home Langdurige zorg en wonen

Langdurige zorg en wonen

Bij Lentis zijn er verschillende afdelingen voor mensen die vanwege hun ernstige psychiatrische aandoening (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. We maken daarbij onderscheid tussen langdurige zorg en wonen met begeleiding.

Je kunt bij Lentis Langdurige zorg en wonen terecht als je door ernstige psychiatrische problemen vastloopt in het contact met de mensen om je heen, bij het doen van het huishouden of bij je eigen verzorging. Maar ook als je vastloopt in het werk of bij dagelijkse bezigheden. Wij bieden je een omgeving waarin je ondersteuning krijgt om je dagelijks leven en functioneren te verbeteren. Samen zorgen we voor overzicht in jouw wensen en behoeften.

Ons doel: een zinvolle invulling aan het dagelijks leven

Ons uitgangspunt is dat iedereen met een ernstige psychiatrische aandoening kan herstellen. Wij vinden het belangrijk dat je een zinvolle invulling kan geven aan je dagelijks leven. Op een manier zoals jij dat graag wilt doen.

 Onze zorg kenmerkt zich door:

 • Een goede samenwerking met jou, je naasten en andere zorgaanbieders
 • Gastvrijheid en betrokkenheid in het contact met jou en je naasten
 • We sluiten aan bij de fase van herstel waarin jij je bevindt
 • We zijn optimistisch en bieden perspectief
 • We hebben vertrouwen in de mogelijkheden en staan open voor creatieve oplossingen.

Hoe? Door samen te werken aan jouw herstel

Binnen Langdurige Zorg en wonen werken we volgens het ART-model. ART staat voor Actieve Recovery (Herstel) in de Triade. Dat bekent dat in onze zorg jouw behoeften, drijfveren en wensen in het dagelijks leven en in samenhang met je omgeving het belangrijkst zijn. De driehoek tussen jou, je familie en naasten en de hulpverlener vormt hierbij de basis.

Onze behandeling en begeleiding vindt plaats in de setting die hiervoor nodig is. Dat kan een specialistisch klinisch verblijf zijn, een begeleide woonvorm, of ambulante ondersteuning in de thuissituatie.

Wonen: locaties in Groningen, Uithuizen, Delfzijl, Winschoten en Stadskanaal

Wonen met begeleiding is voor mensen met langdurige en complexe psychiatrische problematiek, die (nog) niet voldoende zelfredzaam zijn om zelfstandig te kunnen wonen. Er is ondersteuning nodig op meerdere leefgebieden. Samen met de begeleiding werk je toe naar meer zelfstandigheid op het gebied van wonen, activiteiten en sociaal netwerk. Lees hier meer over Wonen bij Lentis en bekijk de locaties.

Langdurige zorg: locaties in Zuidlaren en Stadskanaal

Lentis heeft verschillende afdelingen die psychiatrische zorg bieden. Deze locaties zijn gericht op mensen met ernstige psychiatrische kwetsbaarheden en daarmee samenhangende problemen. De afdelingen bieden behandeling en begeleiding. Het doel van de behandeling is gericht op herstel en de regie terugkrijgen over je eigen leven. Hieronder vind je de locaties voor Langdurige zorg.

Activering en re-integratie

Activering en re-integratie begeleidt je als je last hebt van psychische klachten en problemen hebt bij het zoeken naar werk en dagbesteding. Onze begeleiding kan variëren van deelname aan een activiteit of project tot scholing, vrijwilligerswerk of betaald werk. Ook ondersteunen we je bij het behouden van de dagbesteding die bij jou past. Wij bieden een gevarieerd aanbod aan op het gebied van werk en dagbesteding. Daarnaast vind je bij activering en re-integratie een laagdrempelige plek voor inloop en ontmoeting. Activering en re-integratie wordt aangeboden op onze locatie Zuidlaren. Voor meer informatie of aanmelden mail met aenr.start@lentis of bel 050-4097128 en vraag naar Sandra Huij of Angelique de Maa.

De projecten van activering en re-integratie

 • Werkplein Productie en Demontage 
 • Groenvoorziening de Boomklever 
 • Werkplein Kringloopwinkel en 2e handskledingwinkel ’t Goudhaantje
 • Werkplein Fietsenmakerij
 • Zuidend Lijstenmakerij
 • Zuidend Houtbewerking
 • Zuidend Dagbestedingsactiviteiten
 • Kookgroep
 • De band
 • Computergroep
 • Redactie Kort Appel
 • Fotografiegroep