Home Locaties Zonneheuvel Zuidlaren

Zonneheuvel Zuidlaren

De Zonneheuvel is een afdeling voor Langdurige zorg, gericht op mensen met ernstige psychiatrische kwetsbaarheden. De afdeling biedt behandeling en begeleiding. Lees hier meer over langdurige zorg bij Lentis.

Voor wie is de Zonneheuvel?

Zonneheuvel is een afdeling voor oudere cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen, die veelal voor langere tijd intensieve behandeling en begeleiding biedt. De meeste cliënten hebben een langdurige behandelgeschiedenis met vele opnames op crisis- en behandelafdelingen. Door de psychische kwetsbaarheid is het zelfstandig wonen en leven in de maatschappij bemoeilijkt. In Zonneheuvel verblijven voornamelijk cliënten vanaf 55 jaar, waarbij 3e/4e levensfase problematiek speelt. Naast psychiatrische problematiek is er veelal sprake van somatische problematiek en beperkte mobiliteit. Er zijn problemen op het gebied van zelfzorg, wonen, samenleven, contacten aangaan en onderhouden. Er is behoefte aan structuur, veiligheid, ondersteuning, activering en aandacht. 

Onze cliënten hebben een ZPM, een WLZ GGZ B (4, 5 of 6). Bij langdurige stabilisatie zal er een WLZ Wonen (vanaf 3) indicatie van toepassing zijn. Cliënten kunnen ook aangemeld worden met een WLZ Wonen (vanaf 3) indicatie.

Hoe ziet de afdeling eruit?

Zonneheuvel is gelegen op het Lentis terrein in Zuidlaren. De afdeling is gehuisvest in een gerenoveerd monumentaal gebouw met vijfentwintig woon-/slaapkamers, grotendeels met een eigen douche en toilet. Veertien kamers hebben een eigen keukenblok. Zowel op de boven- als benedenverdieping is er een gezamenlijke huiskamer. Het pand is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Naast dit pand staan drie chalets bestaande uit een woonkamer, open keuken, douche en toiletruimte, en slaapkamer.(Driewieler)fietsen kunnen onder een afdak gestald worden.

Op de begane grond verblijven cliënten die meer nabijheid en structuur nodig hebben. Op de eerste verdieping verblijven cliënten die zelfredzamer zijn, grotendeels zelf invulling kunnen geven aan hun dag en vaker kunnen doorstromen naar een meer zelfstandige woonvoorziening. In het chalet verblijven cliënten die baat hebben bij de mogelijkheden van een eigen woonunit.

Aanmelden

Verwijzers kunnen voor een aanmelding een mail sturen naar het secretariaat ART via ARTsecretariaat@lentis.nl. Gebruik daarbij dit aanmeldingsformulier. Het secretariaat verwerkt de aanmelding en de verwijzer krijgt een ontvangstbevestiging. Op het eerstvolgende triageoverleg wordt de aanvraag besproken. De week na het overleg nemen we telefonisch of per mail/brief contact op.

Heb je vragen of behoefte aan overleg over een verwijzing? Neem dan gerust contact op met het secretariaat ART per bovenstaande mail of op het telefoonnummer 050-4097419. Zij brengen je met de juiste persoon in contact.