De Es Zuidlaren

De Es Zuidlaren

De Es is een woonvorm voor mensen die te maken hebben met langdurige psychische klachten. Wij bieden behandeling, begeleiding, huisvesting en rehabilitatie. Bij De Es ondersteunen we cliënten in het benutten van de mogelijkheden om inhoud te geven aan hun leven. Dit is de basis voor ontwikkeling richting een (begeleide) woonplek.

Wie is De Es bedoeld?

De Es biedt behandeling, begeleiding, huisvesting en rehabilitatie voor mensen met langdurige psychische klachten.

Welke begeleiding biedt de Es?

Herstel speelt een belangrijke rol bij de behandeling en begeleiding. Dat is niet hetzelfde als ‘beter worden’ of ‘genezen’. Herstel betekent bij de Es: leren omgaan met een psychische handicap (beperking), deze een plaats geven en vanuit deze basis (weer) een betekenisvol leven opbouwen.

Herstel is een individueel proces, waarbij de cliënt zijn leven opnieuw inhoud geeft. We gaan daarbij uit van eigen mogelijkheden. Samen met de cliënt kijken we naar de persoonlijke wensen en doelen en maken persoonlijke afspraken.

Bij De Es werken we volgens het ACT-Model. Dit is een model waarbij actief herstel centraal staat. Naast de professionele hulpverlening, is de rol van de cliënt en zijn naasten belangrijk.

Hoe ziet de afdeling eruit?

De Es ligt op het terrein van Dennenoord in Zuidlaren. Het gebouw De Brink en De Es hebben samen 27 kamers, verdeeld over de begane grond en verdieping. Alle kamers hebben een eigen toilet en douche. De kamers op de verdieping hebben een keukentje met eigen kookgelegenheid. Op de begane grond is een huiskamer en gezamenlijke keuken. Er is een ruimte waar activiteitentherapie wordt geboden. Binnen het gebouw hebben we WiFi.

Aanmelden

Een aanmelding gaat via je huisarts of behandelaar.

Verwijzers kunnen voor een aanmelding een mail sturen naar het secretariaat ART  ARTsecretariaat@lentis.nl Het secretariaat verwerkt de aanmelding en de verwijzer krijgt een ontvangstbevestiging. Op het eerstvolgende triageoverleg wordt de aanvraag besproken. De week na het overleg nemen we telefonisch of per mail/brief contact op.

Heb je vragen of behoefte aan overleg over een verwijzing? Neem dan gerust contact op met het secretariaat ART per bovenstaande mail of op het telefoonnummer 050-4097419. Zij brengen je met de juiste persoon in contact.