Home Locaties Olmenstaete Zuidlaren

Olmenstaete Zuidlaren

Olmenstaete is een afdeling voor Langdurige zorg, gericht op mensen met ernstige psychiatrische kwetsbaarheden en daarmee samenhangende problemen. De afdeling biedt behandeling en begeleiding Lees hier meer over langdurige zorg bij Lentis.

Voor wie is Olmenstaete?

Op Olmenstaete verblijven cliënten tussen de 18 en 65 jaar met complexe psychiatrische problematiek. We leveren zorg en ondersteuning aan mensen voor wie wij het meest van betekenis kunnen zijn: we richten ons op de meest complexe en zorg vragende EPA-patiënten. Doorgaans is er naast de psychiatrische diagnose sprake van verslaving, LVB, ASS, somatische problemen, forensische voorgeschiedenis of psychosociale problemen, maar meestal gaat het om een combinatie hiervan.

Hoe ziet de afdeling eruit?

Deze afdeling bevindt zich op het Dennenoord terrein in Zuidlaren. Bekijk de foto’s hieronder voor een impressie.

Aanmelden

Verwijzers kunnen voor een aanmelding een mail sturen naar het secretariaat ART via ARTsecretariaat@lentis.nl . Gebruik daarbij dit aanmeldingsformulier. Het secretariaat verwerkt de aanmelding en de verwijzer krijgt een ontvangstbevestiging. Op het eerstvolgende triageoverleg wordt de aanvraag besproken. De week na het overleg nemen we telefonisch of per mail/brief contact op.

Heb je vragen of behoefte aan overleg over een verwijzing? Neem dan gerust contact op met het secretariaat ART per bovenstaande mail of op het telefoonnummer 050-4097419. Zij brengen je met de juiste persoon in contact.