Home Locaties Lindenhoek Zuidlaren

Lindenhoek Zuidlaren

  • E 208
    9471 KW Zuidlaren

    Toon op Google Maps

  • Gesloten afdeling: 06 83 444 253 & de Open afdeling 06 10 888 471

De Lindenhoek is een afdeling voor Langdurige zorg, gericht op mensen met ernstige psychiatrische kwetsbaarheden. De afdeling biedt behandeling en begeleiding. Lees hier meer over langdurige zorg bij Lentis.

Voor wie is de Lindenhoek?

Lindenhoek is een afdeling waar mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen kunnen worden opgenomen om dreigende psychiatrische decompensatie te voorkomen en/of verdere stabilisatie naar herstel. Hierbij maken we maximaal gebruik van het netwerk om toe te werken naar verder herstel, verdere ontwikkeling en zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij. Lindenhoek biedt in principe geen permanente woonplek, maar is een klinische afdeling voor intensieve behandeling. De insteek is een opname van 6 maanden tot 1 jaar, maar korter is natuurlijk ook mogelijk.

De patiënten zijn door de ernst van hun ziektebeeld vaak niet in staat om op de juiste manier, op het juiste moment en aan de juiste persoon of instantie zorg te vragen. Het centrale proces van de behandeling is daarom het zoeken naar samenwerking om tot een gezamenlijk behandeltraject te komen. Medewerkers nemen in dit proces een steunende en stimulerende rol in, waarbij de patiënt zoveel mogelijk eigen regie heeft over zijn/haar behandeldoelen en het daarbij horende traject en het zo nodig uitbreiden van netwerk. Een deel van de patiënten verblijft binnen Lindenhoek met een Zorg Machtiging vanuit de Wet verplichte GGZ. Het verblijf binnen Lindenhoek gesloten heeft daarmee voor hen een verplicht karakter. 

Hoe ziet de afdeling eruit?

De Lindenhoek is gelegen op het Dennenoord terrein te Zuidlaren. Het is een oud en mooi onderhouden terrein met veel groen omringt door bos. De gesloten en open afdeling bestaan ieder uit 17 kamers met eigen sanitair. Er zijn gemeenschappelijke huiskamers en binnen de gesloten afdeling is er de mogelijkheid gebruik te maken van binnentuin. Van de totaal 34 kamers zijn 11 kamers ingericht als appartement, deze kamers hebben los van eigen sanitair ook een keukenblok zodat er zelfstandig gekookt kan worden. 

Aanmelden

Verwijzers kunnen voor een aanmelding een mail sturen naar het secretariaat ART via ARTsecretariaat@lentis.nl. Gebruik daarbij dit aanmeldingsformulier. Het secretariaat verwerkt de aanmelding en de verwijzer krijgt een ontvangstbevestiging. Op het eerstvolgende triageoverleg wordt de aanvraag besproken. De week na het overleg nemen we telefonisch of per mail/brief contact op.

Heb je vragen of behoefte aan overleg over een verwijzing? Neem dan gerust contact op met het secretariaat ART per bovenstaande mail of op het telefoonnummer 050-4097419. Zij brengen je met de juiste persoon in contact.