Maarsheerd22

Ouderenpsychiatrie Maarsheerd – Stadskanaal

Maarsheerd is een behandelafdeling met verblijf voor oudere mensen met langdurige psychiatrische problemen. Daarnaast kan sprake zijn van lichamelijke beperkingen. We bieden intensieve behandeling en begeleiding in een veilige omgeving.

Voor wie is Maarsheerd bedoeld?

U heeft langdurige beperkingen door psychiatrische problemen. Deze gaan samen met moeilijkheden die te maken hebben met het ouder worden. Ook lichamelijke klachten spelen een rol. U kunt hierdoor niet meer of tijdelijk niet zelfstandig wonen en leven.

Leidraad voor de begeleiding zijn de persoonlijke vragen en wensen van de cliënt op het gebied van wonen, zingeving, sociale contacten, dagbesteding en gezondheid.

Hoe ziet de behandeling in Maarsheerd eruit?

We zoeken samen uit hoe uw leven er nu uitziet en wat u wilt bereiken. We stellen doelen vast, maken daarvoor een plan en voeren dat uit. De begeleiding is gericht op de vermindering van psychiatrische en lichamelijke problemen. Het uitgangspunt is dat patiënten zoveel mogelijk weer zelfstandig kunnen leven. We leren u om te gaan met uw beperkingen en nieuwe vaardigheden eigen te maken. De begeleiding kan bestaan uit hulp bij de persoonlijke verzorging, ondersteuning bij de dagelijkse bezigheden en sociale contacten. Het doel is om de zelfredzaamheid te vergroten.  

We willen ook graag de familie en naasten betrekken bij de behandeling, begeleiding en verzorging. Dat doen we als de patiënt daarmee instemt. Daarnaast hebben we oog en oor voor de naaste zelf.

Het team van Maarsheerd bestaat uit verpleegkundigen, verzorgenden en (activiteiten)-begeleiders. Een psychiater en psycholoog zijn aan de afdeling verbonden. We kunnen een beroep doen op diverse behandelaren, zoals een fysiotherapeut en maatschappelijk werker.

U verblijft in Maarsheerd zolang als nodig is. Het is de bedoeling, dat u terugkeert naar een plek, waar u het meest tot uw recht komt. Dit kan een verzorgingshuis met begeleiding op maat zijn, maar ook Maarsheerd. We werken nauw samen met andere instellingen die zich richten op de zorg aan ouderen.

Uw persoonlijke situatie

De behandeling stemmen we af op uw persoonlijke situatie en we volgen daarbij één van de Lentis zorgpaden. Zorgpaden kunt u zien als een soort onderliggend schema voor de behandeling. Meer informatie over zorgpaden kunt u krijgen via uw behandelaren.

Hoe ziet het verblijf in Maarsheerd eruit?

De afdeling bevindt zich op de begane grond en eerste etage van het woonzorgcentrum Maarsheerd in het centrum van Stadskanaal. Er zijn 24 kamers met een eigen badkamer. De kamers zijn gedeeltelijk gemeubileerd. U kunt enkele kleinere meubels en persoonlijke bezittingen meenemen. Iedere etage heeft een gezamenlijke huiskamer. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig.

We organiseren individuele en groepsactiviteiten. Op de eerste etage hebben we daarvoor een speciale ruimte. U kunt ook activiteiten buitenshuis oppakken of meedoen aan het activiteitenprogramma in het woonzorgcentrum.

U kunt gebruik maken van de faciliteiten van het woonzorgcentrum, zoals de kapper en het winkeltje.

Praktische informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team van Maarsheerd, telefoon (0599) 56 88 65, e-mail maarsheerd@lentis.nl

Bekijk ook de veelgestelde vragen:

Aanmelden en kosten

Uw huisarts of behandelaar van Lentis kan u aanmelden voor verblijf in Maarsheerd.

We werken zo weinig mogelijk met wachttijden. Is er wel een wachttijd, dan zoeken we een tussenoplossing. In Maarsheerd zijn geen crisis- of spoedopnames mogelijk. 

De kosten van verblijf worden vergoed via de zorgverzekeringswet, de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Valt uw behandeling onder de zorgverzekeringswet dan betaalt u het eigen risico aan uw zorgverzekeraar. Valt uw behandeling onder de WLZ of de begeleiding onder de WMO dan betaalt u een eigen bijdrage waarvan de hoogte wordt bepaald door het centraal administratie kantoor: www.hetcak.nl

Meer informatie voor verwijzers vindt u op de pagina Ouderenpsychiatrie

Feedback