2015.00-Brink

De Brink Zuidlaren

De Brink is een woonafdeling voor mensen die te maken hebben met langdurige psychische klachten. Wij bieden behandeling, begeleiding, huisvesting en rehabilitatie. Bij De Brink worden cliënten ondersteund in het benutten van de mogelijkheden om inhoud te geven aan hun leven. Dit is de basis voor ontwikkeling richting een (begeleide) woonplek.

Voor wie is De Brink bedoeld?

De Brink biedt behandeling, begeleiding, huisvesting en rehabilitatie. De cliënten hebben te maken met langdurige psychische aandoeningen en daarmee samenhangende psychosociale- en gedragsproblematiek. De begeleiding werkt zoveel mogelijk vanuit de Herstel Ondersteunende Visie.

“Helpen mensen met psychische problemen zichzelf weer te leren helpen waar bij herstel niet genezing beoogd, maar het weer zelf de regie voeren”

Op De Brink worden de cliënten ondersteund in het benutten van de mogelijkheden om inhoud en kwaliteit te geven aan hun leven. Dit is de basis voor verdere ontwikkeling richting een  (begeleide) woonplek.

Welke begeleiding biedt De Brink?

Herstel speelt een belangrijke rol bij de behandeling en begeleiding. Dat is niet hetzelfde als ‘beter worden’ of ‘genezen’. Herstel betekent bij de Brink: leren omgaan met een psychische handicap (beperking), deze een plaats geven en vanuit deze basis (weer) een betekenisvol leven opbouwen.

Herstel is een individueel proces, waarbij de cliënt zijn leven opnieuw inhoud geeft. We gaan daarbij uit van eigen mogelijkheden. Samen met de cliënt kijken we naar de persoonlijke wensen en doelen en maken persoonlijke afspraken.

Bij De Brink werken we volgens het ART-Model. Dit is een model waarbij actief herstel centraal staat. Naast de professionele hulpverlening, is de rol van de cliënt en zijn naasten belangrijk.

Hoe ziet de afdeling eruit?

De Brink ligt op het terrein van Dennenoord in Zuidlaren. Het gebouw De Brink en Es hebben samen 27 kamers, verdeeld over de begane grond en verdieping. Alle kamers hebben een eigen toilet en douche. De kamers op de verdieping hebben een keukentje met eigen kookgelegenheid. Op de begane grond is een huiskamer en gezamenlijke keuken. Er is een ruimte waar activiteitentherapie wordt geboden. Binnen het gebouw hebben we WiFi.

Aanmelden

Een aanmelding gaat via je huisarts of behandelaar.

Verwijzers kunnen voor een aanmelding een mail sturen naar het secretariaat ART  ARTsecretariaat@lentis.nl Het secretariaat verwerkt de aanmelding en de verwijzer krijgt een ontvangstbevestiging. Op het eerstvolgende triageoverleg wordt de aanvraag besproken. De week na het overleg nemen we telefonisch of per mail/brief contact op.

Heb je vragen of behoefte aan overleg over een verwijzing? Neem dan gerust contact op met het secretariaat ART per bovenstaande mail of op het telefoonnummer 050-4097419. Zij brengen je met de juiste persoon in contact.