Home Locaties De Brink Zuidlaren

De Brink Zuidlaren

De Brink is een afdeling voor Langdurige zorg, gericht op mensen met ernstige psychiatrische kwetsbaarheden en daarmee samenhangende problemen. De afdeling biedt behandeling en begeleiding. Lees hier meer over langdurige zorg en wonen bij Lentis.

Voor wie is De Brink?

De Brink biedt behandeling, begeleiding, huisvesting en rehabilitatie. De cliënten hebben te maken met langdurige psychische aandoeningen en daarmee samenhangende psychosociale- en gedragsproblematiek. De begeleiding werkt zoveel mogelijk vanuit de Herstel Ondersteunende Visie.

Op De Brink worden de cliënten ondersteund in het benutten van de mogelijkheden om inhoud en kwaliteit te geven aan hun leven. Dit is de basis voor verdere ontwikkeling richting een  (begeleide) woonplek.

Hoe ziet de afdeling eruit?

De Brink ligt op het terrein van Dennenoord in Zuidlaren. Het gebouw De Brink heeft 27 kamers, verdeeld over de begane grond en de eerste verdieping. Alle kamers hebben een eigen toilet en douche. De kamers op de eerste verdieping hebben een keukentje met eigen kookgelegenheid. Op de begane grond is een huiskamer en gezamenlijke keuken. Er is een ruimte waar activiteitentherapie wordt geboden.

Aanmelden

Verwijzers kunnen voor een aanmelding een mail sturen naar het secretariaat ART via ARTsecretariaat@lentis.nl . Gebruik daarbij dit aanmeldingsformulier. Het secretariaat verwerkt de aanmelding en de verwijzer krijgt een ontvangstbevestiging. Op het eerstvolgende triageoverleg wordt de aanvraag besproken. De week na het overleg nemen we telefonisch of per mail/brief contact op.

Heb je vragen of behoefte aan overleg over een verwijzing? Neem dan gerust contact op met het secretariaat ART per bovenstaande mail of op het telefoonnummer 050-4097419. Zij brengen je met de juiste persoon in contact.