Home Langdurige zorg en wonen Wonen met begeleiding

Wonen met begeleiding

Als het door psychiatrische kwetsbaarheid voor korte of lange tijd niet mogelijk is zelfstandig te wonen, kom je wellicht in aanmerking voor Wonen bij Lentis. Onze woonlocaties zijn in Groningen, Uithuizen, Delfzijl, Winschoten en Stadskanaal.

Wat kunt je verwachten van Wonen?

De begeleiding binnen de woonafdelingen is gericht op jouw ontwikkeling en herstel. Jij staat, met jouw wensen en mogelijkheden, centraal.

De begeleiding ondersteunt je bij het vormgeven van je dagelijks leven. Hierbij betrekken we de mensen en activiteiten die voor jou belangrijk zijn. Je krijgt een persoonlijk begeleider die, samen met jou, je persoonlijke doelen in een begeleidingsplan vastlegt. Deze persoonlijk begeleider is je aanspreekpunt. Jullie hebben regelmatig overleg om het begeleidingsplan te bespreken en bij te stellen. Op deze manier groei je toe naar zo prettig mogelijk leven en wonen in de samenleving, waarbij je (samen) zorg draagt voor je kwetsbaarheden.

Hoe ziet een traject bij Wonen eruit?

Je kunt je aanmelden voor Wonen bij onze woonzorgconsulent. Je kunt ook je huisarts of een GGZ-behandelaar vragen dit te doen. Vul dit formulier in en stuur dat op naar aanmeldingwonen@lentis.nl. De woonzorgconsulent neemt vervolgens contact op met jou of je verwijzer om te bepalen of je in aanmerking komt voor Wonen bij Lentis en welke locatie het beste bij je zou passen.

Is er een passende locatie voor jou, dan word je door de medewerkers van die locatie uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. We vinden het fijn als hier ook familieleden of andere naasten bij zijn. Tijdens dit gesprek bekijk je niet alleen je toekomstige woonplek, maar heb je het met de medewerkers ook over de begeleiding die jij nodigt hebt. We kijken dan van beide kanten of de locatie passend is. Is dat het geval dan kijken we op welke termijn jij hier zou kunnen komen wonen.

Een voorwaarde voor wonen bij een woonlocatie is dat je een WMO- of WLZ-indicatie hebt. Zonder deze indicatie kun je niet wonen bij Lentis. Je verwijzer kan je helpen bij deze indicatie. Je kunt ook hulp vragen bij het sociaal team van je gemeente. Een indicatie-aanvraag bij de gemeente duurt zo’n 8 tot 10 weken.

Je komt bij ons wonen. Je krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen en er wordt samen met jou een woonbegeleidingsplan opgesteld. Je krijgt uitleg over wat wij van jou verwachten als je bij ons komt wonen en wat jij en je naasten van ons kunnen verwachten.

Als je (weer) zelfstandig gaat wonen

Als blijkt dat je steeds minder begeleiding nodig hebt, dan bouwen we dit langzaam af. Voor verdere ondersteuning werken we samen met buurtteams, sociale wijkteams, andere zorgaanbieders, je huisarts en/of je behandelaar voor eventuele ambulante begeleiding.

Dagbesteding en begeleid weer aan het werk

Activering en re-integratie is een onderdeel van Wonen bij Lentis. Zodra je komt wonen bij een van de woonafdelingen, gaat je persoonlijk begeleider samen met jou op zoek naar activiteiten, school, werk of een andere vorm van zingeving. Het doel is dat je aan activiteiten deelneemt die bij jou en je mogelijkheden passen.

Op de locaties werken medewerkers met veel kennis over mogelijke aanbieders van dagbesteding. Daarnaast worden op de locatie zelf of in een buurthuis in de wijk soms ook activiteiten aangeboden. Als je hiermee aan de slag wil, bespreek dit dan met je persoonlijk begeleider.

Steun van (familie-)ervaringsdeskundigen

Bij Lentis werken ervaringsdeskundigen. Zij hebben hun eigen ervaring of een naaste met psychiatrische problemen. Vanuit die ervaring helpen ze cliënten en hun naasten bij hun herstel. Ze zijn opgeleid om hun eigen ervaring op een professionele manier in te kunnen zetten. Als je dat prettig vindt, kunnen ervaringsdeskundigen jou ondersteunen bij je herstel. Lees hier meer over ervaringsdeskundigen bij Lentis.

Locaties

Informatie voor verwijzers

Wil je als verwijzer een cliënt aanmelden voor een van onze Wonen-locaties? Lees hier hoe je dat kunt doen.