Beschermd Wonen Paddepoel

Beschermd Wonen Paddepoel

Beschermd Wonen Paddepoel begeleidt mensen van wie het leven ontwricht is geraakt door een psychiatrische kwetsbaarheid. Wij bieden ondersteuning bij wonen, werken en leren om een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden.

Voor wie is Beschermd Wonen Paddepoel bedoeld?

We bieden ambulante begeleiding thuis en beschermd wonen aan mensen vanaf 18 jaar met een psychische kwetsbaarheid. Ambulante begeleiding betekent ondersteuning in de thuissituatie. Je spreekt samen met de begeleiding af op welke gebieden je je wil ontwikkelen of waar de je ondersteuning bij nodig hebt. De intensiteit kan variëren tot meerdere keren per dag.

Samen met de begeleiding wordt er toegewerkt naar meer zelfstandigheid. De mogelijkheden op gebieden als wonen, activiteiten en sociaal netwerk worden vergroot.

Welke begeleiding biedt Beschermd Wonen Paddepoel?

De begeleiding is herstel ondersteunend en gericht op ontwikkeling. De mogelijkheden en wensen van onze cliënten staan centraal. De begeleiding ondersteunt bij het vormgeven van het dagelijks leven. Hierbij worden de mensen binnen het netwerk betrokken. De persoonlijke doelen zijn het uitgangspunt in het begeleidingsplan. Om toe te groeien naar een zo prettig mogelijk leven en wonen in de samenleving.

Als de cliënt gespecialiseerde begeleiding steeds minder nodig heeft, dan wordt de begeleiding afgebouwd. Voor verdere ondersteuning werken wij samen met onder andere buurtteams, sociale wijkteams, huisarts en behandelaren.

Wij bieden zelf geen behandeling. De verwijzer/behandelaar is er voor de medische en/of psychiatrische behandeling. Wel vindt er met de behandelaar afstemming plaats.

Hoe ziet de afdeling eruit?

Beschermd Wonen Paddepoel bestaat uit 36 appartementen. Deze zijn verspreid over 5 flats. De appartementen zijn bereikbaar met de lift. Ze beschikken over een woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamer. Ook is er een berging aanwezig in het appartement.

Wij hebben een eigen inloopruimte waar in overleg met de bewoners activiteiten georganiseerd. Denk aan samen koken, wandelgroep etc. In dit pand bevindt zich ook het kantoor van de begeleiding. Verder biedt de trajectbegeleider activiteiten aan in en om de woonvorm en in de vensterschool.\

De wijk Paddepoel ligt in het westen van de stad. Er zijn er veel voorzieningen en verschillende winkels op loopafstand. Er is een bushalte voor de deur. Het centrum is 15 minuten fietsen.

Aanmelden

Aanmelden gaat via je huisarts of behandelaar.

Aanmelden voor Beschermd Wonen Paddepoel kan via aanmeldingwonen@lentis.nl. Ook voor vragen kan je contact opnemen via dit e-mailadres. Binnen 2 weken na ontvangst van de aanmelding nemen wij contact op met de verwijzer