Fasehuis Winschoten

Fasehuis Winschoten

Als gevolg van je psychiatrische problemen heb je blijvende beperkingen die je dagelijkse leven beïnvloeden. In het fasehuis kun je leren hier mee om te gaan. We helpen je met professionele begeleiding om weer zo onafhankelijk mogelijk te functioneren. Samen stellen wij doelen op waarin jij jezelf kunt ontwikkelen zoals het (opnieuw) ontdekken van je kwaliteiten, leren accepteren van je ziekte en omgaan met financiën.

Voor wie is fasehuis Winschoten bedoeld?

Je kunt terecht bij fasehuis Winschoten als je psychiatrische problemen hebt en daardoor blijvende beperkingen hebt. Dit kan invloed hebben op allerlei gebieden van je leven zoals wonen, werken, sociale contacten, boodschappen doen, etcetera. Hierdoor is het soms moeilijk om je staande te houden in de maatschappij. Als dit niet goed lukt, kun je een tijdje bij ons in het fasehuis komen wonen. We helpen je met prettige begeleiding weer zo onafhankelijk mogelijk te functioneren. Hierbij werken we aan doelen die we met jou bepalen.

De woonbegeleiding in het fasehuis is voor jou geschikt als je tussen de 18 en 65 jaar bent. Je wilt bijvoorbeeld leren omgaan met financiën, beter leren zorgen voor je woonomgeving en goed leren omgaan met je medicatie. Je individuele wensen en doelen staan centraal, je wordt tijdens het traject uiteraard begeleid en ondersteund door een professioneel team.

Verblijf in fasehuis Winschoten

In het begin krijg je de tijd om te wennen en proberen we samen beter zicht te krijgen op je wensen, mogelijkheden, beperkingen, sociale vaardigheden, en psychisch functioneren. Regelmatig vinden er gesprekken plaats tussen jou en je persoonlijk begeleider, behandelaar, eventueel andere zorgverleners en familie. In dergelijke gesprekken worden de behandelafspraken en jouw woonbegeleidingsplan besproken en geëvalueerd. Doorgaans vinden deze gesprekken plaats in het fasehuis of met een FACT medewerker in de buurt.

We gaan samen werken aan doelen afgestemd op jouw situatie. Voorbeelden van doelen zijn:

  • Het (opnieuw) ontdekken van je kwaliteiten en mogelijkheden
  • Het vergroten van je zelfvertrouwen
  • Het leren accepteren dat je ziekte soms beperkingen met zich meebrengt
  • Het leren omgaan met medicatie en de eventuele bijwerkingen
  • Het vinden en vasthouden van een passende en haalbare daginvulling
  • Het aangaan en onderhouden van sociale contacten
  • Het leren omgaan met regelzaken en financiën

Wonen en de dagelijkse gang van zaken

Fasehuis Winschoten is vergelijkbaar met een appartementencomplex. Je hebt een eigen kamer die standaard is voorzien van meubilair, eigen douche, toilet en keukenblok. Met medebewoners kun je gebruik maken van een wasmachine en droger. Er is ook een gezamenlijke ruimte waar je samen kunt zijn en de groepsbesprekingen plaatsvinden.

Afhankelijk van wat je doelen zijn, kun je samen met je groepsgenoten boodschappen doen en koken. Gezamenlijk zorgen we ervoor dat er één keer per week grondig wordt schoongemaakt en dat het schoon blijft. Er is wekelijks een huiskamerbespreking waarin praktische zaken worden besproken en een planning wordt gemaakt voor de komende week. Bij opname krijg je een sleutel van je eigen kamer, de voordeur, je kast en eventueel je postvak. Bezoek kun je tijdens bezoektijden altijd ontvangen. Vaak kun je na een jaar in het fasehuis overstappen naar zelfstandig, begeleid of beschermd wonen.

Behandeling en begeleiding bij fasehuis Winschoten

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk, deze worden afgestemd op jouw leerdoelen. Tijdens jouw verblijf werken we aan vaardigheden die je nodig hebt voor kamer onderhoud, boodschappen doen, koken, kleding wassen, zelfzorg en andere praktische vaardigheden. Daarnaast worden sociale vaardigheidstrainingen aangeboden. Ook is er psycho-educatie en zijn er verschillende bewegingsactiviteiten waaronder zwemmen, wandelen en Psychomotore therapie.

Het team van fasehuis Winschoten

Het team bestaat uit een psychiater, een psycholoog, een verpleegkundig specialist, verpleegkundigen, leerling verpleegkundigen, een teamleider en een assistent begeleider. Je krijgt een persoonlijk begeleider en behandelaar. Je persoonlijk begeleider is jouw eerste aanspreekpunt en coördineert jouw zorg.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Je kunt telefonisch een afspraak maken met fasehuis Winschoten voor een oriëntatiebezoek. Tijdens dit bezoek krijg je meer informatie en is er gelegenheid om vragen te stellen. Uiteraard krijg je ook een rondleiding zodat je een indruk krijgt van het huis en de sfeer om te beoordelen of het bij je past.

Als je na het oriëntatiebezoek vindt dat het fasehuis je iets kan bieden bij het werken aan je resocialisatie, dan kan de behandelaar je aanmelden via een verwijzing. Je behandelaar levert deze verwijzing schriftelijk in bij de teamleider van het fasehuis.

Als je de juiste verwijzing hebt, wordt je uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek wordt er samen met jou gezorgd dat jouw zorgvraag en de zorg van het fasehuis zo goed mogelijk op elkaar aansluiten.

Praktische informatie

Als je met de auto komt, kun je in de Hortensiastraat vrij parkeren. In de buurt van het fasehuis zijn bushaltes, daardoor is het ook mogelijk om met openbaar vervoer te komen.

Bekijk ook de veelgestelde vragen:

Feedback