Fasehuis Winschoten ingang

Fasehuis Winschoten

Als gevolg van je psychiatrische problemen heb je blijvende beperkingen die je dagelijkse leven beïnvloeden. In het fasehuis kun je leren hier mee om te gaan. We helpen je met professionele begeleiding om weer zo onafhankelijk mogelijk te functioneren. Samen stellen wij doelen op waarin jij jezelf kunt ontwikkelen zoals het (opnieuw) ontdekken van je kwaliteiten, leren accepteren van je ziekte en omgaan met financiën.

Voor wie is fasehuis Winschoten bedoeld?

Fasehuis Winschoten kan voor jou van betekenis zijn als je vanwege psychiatrische problemen beperkingen ervaart. Dit kan invloed hebben op allerlei gebieden van je leven zoals wonen, werken en sociale contacten. Hierdoor is het soms moeilijk om je weg te vinden in de maatschappij. Als dit niet goed lukt, kun je een periode bij ons in het fasehuis komen wonen. We helpen je met persoonlijke begeleiding weer zo onafhankelijk mogelijk te functioneren. Samen stellen we doelen op waarin jij jezelf kunt ontwikkelen. Je wilt bijvoorbeeld leren omgaan met financiën, leren zorgen voor je woonomgeving, uitzoeken of je een opleiding wil gaan doen, of wat voor werk of dagbesteding bij jou past. Samen met ons leer je (opnieuw) je kwaliteiten ontdekken. Je individuele wensen en doelen staan centraal. Je wordt tijdens het traject uiteraard begeleid en ondersteund door een professioneel team. 

Wil je gecoacht worden in je zelfredzaamheid en herstel dan ben je bij het Fasehuis Winschoten aan het juiste adres. Ook als je na een opname in een psychiatrische kliniek nog onvoldoende bent hersteld en je wilt onderzoeken hoe je jezelf kan verstevigen, ben je welkom.

Verblijf in fasehuis Winschoten

Fasehuis Winschoten is vergelijkbaar met een appartementencomplex. In totaal zijn er 8 appartementen welke standaard voorzien zijn van basic meubilair, eigen douche, toilet en keukenblok. Je kan gebruik maken van een wasmachine en droger. Ook is er een gezamenlijke ruimte. Huisdieren zijn helaas niet welkom (op vissen na). 

De woonbegeleiding bevindt zich niet op de locatie, maar huisvest in ‘De Boschpoort’, een kilometer verderop. Zij komen langs op afspraak en zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar.

Het fasehuis traject wat je doorloopt is individueel. Dat wil zeggen dat iedereen aan zijn eigen doelen werkt. Vaak kun je na een jaar in het fasehuis overstappen naar zelfstandig, begeleid of beschermd wonen. We bieden een omgeving die rust uitstraalt, een eigen plek biedt, schoon is en persoonlijk is ingericht. Dit alles maakt dat iemand zich veilig en thuis kan voelen.  

Behandeling en begeleiding bij fasehuis Winschoten

In de beginperiode verkennen we samen wat je wensen en doelen zijn. Ook proberen we beter zicht te krijgen op je mogelijkheden, sociale vaardigheden, kwetsbaarheid en psychisch functioneren. Bij het formuleren van jouw doelen, kijken wij naar je sterke kanten en je ontwikkelpunten. Regelmatig vinden afstemmingsgesprekken plaats tussen jou, je persoonlijk begeleider, je behandelaar, andere betrokken zorgverleners en familie. Tijdens deze gesprekken evalueren we jouw behandelafspraken en woonbegeleidingsplan en stellen we deze waar nodig bij. 

Wij werken vanuit het ART-model, wat staat voor ‘Active recovery triad’. Hierbij gaan we uit van de behoeften, drijfveren en wensen van de cliënt in zijn dagelijks leven. Je kan dan denken aan het hebben een eigen woonomgeving, werk, financiële zekerheid, vrienden, relatie, et cetera. 

Concreet:  

Fase 1 (eerste 3 maanden): Gericht op kennismaking, je wensen en doelen, opstellen woonbegeleidingsplan. 

Fase 2 (maanden 3-6): Gericht op het opstarten van je leertraject en je veranderwens. Uitvoering doelen uit je woonbegeleidingsplan en bijstellen van je doelen.  

Fase 3 (maandag 6-12): Toewerken naar een toekomstige woonplek. Dit kan zelfstandig zijn of waar nodig met juiste begeleiding. Samen gaan we opzoek naar wat bij jou past.  

Doelen waar je aan kunt werken zijn:  

  • Het verstevigen van structuur en dagelijkse routines 
  • Het (opnieuw) ontdekken van je kwaliteiten en mogelijkheden 
  • Het vergroten van je zelfvertrouwen 
  • Het inzicht vergroten dat je aandoening soms een proces is van acceptatie en daarom ook keuzes met zich meebrengt 
  • Het leren omgaan met medicatie en de eventuele bijwerkingen 
  • Het vinden en vasthouden van een passende en haalbare dag invulling 
  • Het aangaan en onderhouden van sociale contacten 
  • Vaardigheden aanleren om je administratieve en financiële zaken op orde te krijgen en te houden. 

Het team

Het team bestaat uit verpleegkundigen, agogisch begeleiders en een teamleider. Verder krijg je een regiebehandelaar (meestal een verpleegkundig specialist) en twee persoonlijk begeleiders. Zij zijn je eerste aanspreekpunt.  

We werken samen met het regioteam, waardoor het ook mogelijk is behandeling in te zetten, zoals psychomotorische therapie (PMT), Creatieve therapie en EMDR. Ook kunnen we een trajectbegeleider, maatschappelijk werk of een psycholoog inzetten.   

Hoe kan ik mij aanmelden?

Je kunt telefonisch een afspraak maken met fasehuis Winschoten voor een oriëntatie bezoek. Tijdens dit bezoek krijg je meer informatie en is er gelegenheid om vragen te stellen. Uiteraard krijg je ook een rondleiding zodat je een indruk krijgt van het gebouw en de sfeer om te beoordelen of het bij je past. 

Als je na het oriëntatie bezoek vindt dat het fasehuis je ondersteuning kan bieden bij het werken aan je herstel, dan kan je ambulante behandelaar je aanmelden via een verwijsbrief. 

Aanmelden gaat via de cliënt consulent wonen:
T: 06-10043822
E-mail: aanmeldingwonen@lentis.nl
  

Intakegesprek 

Als je bent aangemeld, beoordelen we eerst of fasehuis Winschoten passend voor je is. Daarna word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek kijken we naar jouw hulpvraag en zoeken we uit of de werkwijze van het fasehuis aansluit bij wat jij nodig hebt. Bij dit gesprek is iemand van het team en de regiebehandelaar aanwezig. Als je het prettig vindt kun je iemand meenemen naar dit gesprek. Dit kan je partner, familielid of een vriend(in) zijn, maar ook je ambulant behandelaar. Je krijgt dan zo spoedig mogelijk te horen of het fasehuis passend is bij je hulpvraag. 

Praktische informatie

Als je met de auto komt, kun je in de Hortensiastraat vrij parkeren. In de buurt van het fasehuis zijn bushaltes, daardoor is het ook mogelijk om met openbaar vervoer te komen.

Bekijk ook de veelgestelde vragen: