Fasehuis Winschoten

Fasehuis Winschoten

Als gevolg van je psychiatrische problemen heb je blijvende beperkingen die je dagelijkse leven beïnvloeden. In het fasehuis kun je leren hier mee om te gaan. We helpen je met professionele begeleiding om weer zo onafhankelijk mogelijk te functioneren. Samen stellen wij doelen op waarin jij jezelf kunt ontwikkelen zoals het (opnieuw) ontdekken van je kwaliteiten, leren accepteren van je ziekte en omgaan met financiën.

Voor wie is fasehuis Winschoten bedoeld?

Fasehuis Winschoten kan voor jou van betekenis zijn als je vanwege psychiatrische problemen beperkingen ervaart. Dit kan invloed hebben op allerlei gebieden van je leven zoals wonen, werken, sociale contacten, sporten en boodschappen doen. Hierdoor is het soms moeilijk om je weg te vinden in de maatschappij. Als dit niet goed lukt, kun je een tijdje bij ons in het fasehuis komen wonen. We helpen je met prettige begeleiding weer zo onafhankelijk mogelijk te functioneren. Samen stellen we doelen op waarin jij jezelf kunt ontwikkelen. Je wilt bijvoorbeeld leren omgaan met financiën, leren zorgen voor je woonomgeving, uitzoeken of je een opleiding wil gaan doen, of wat voor werk of dagbesteding bij jou past. Samen leer je (opnieuw) je kwaliteiten ontdekken. Je individuele wensen en doelen staan centraal, je wordt tijdens het traject uiteraard begeleid en ondersteund door een professioneel team. 

Wil je gecoacht worden in je zelfredzaamheid dan ben je bij het Fasehuis Winschoten aan het juiste adres. Ook als je na een opname in een psychiatrische kliniek nog onvoldoende bent hersteld en je wilt onderzoeken hoe je kan verstevigen, dan is ondersteuning mogelijk. Samen kijken wij naar je wensen en behoeften en stellen we met jou doelen op. 

Verblijf in fasehuis Winschoten

Fasehuis Winschoten is vergelijkbaar met een appartementencomplex. In totaal zijn er 8 appartementen. Je hebt een eigen kamer die standaard is voorzien van basic meubilair, eigen douche, toilet en keukenblok. Met medebewoners kun je gebruik maken van een wasmachine en droger. Er is ook een gezamenlijke ruimte waar je samen kunt zijn.  

De woonbegeleiding bevindt zich niet op de locatie, maar huisvest in ‘De Boschpoort’, een kilometer verderop. Zij komen langs op afspraak en zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar en tussen 7.45 uur en 22.30 uur ook via whatsapp.  

Het fasehuis traject wat je doorloopt is individueel. Dat wil zeggen dat iedereen zijn eigen doelen nastreeft. Vaak kun je na een jaar in het fasehuis overstappen naar zelfstandig, begeleid of beschermd wonen. We willen je een omgeving bieden die rust uitstraalt, een eigen plek biedt, schoon is en persoonlijk is ingericht, dit alles maakt dat iemand zich veilig en thuis kan voelen.  

Behandeling en begeleiding bij fasehuis Winschoten

In de beginperiode verkennen we samen wat je wensen zijn. Ook proberen we beter zicht te krijgen op je mogelijkheden, sociale vaardigheden, kwetsbaarheid en psychisch functioneren. Bij het formuleren van jouw doelen, kijken wij naar je sterke kanten en naar punten waar je je nog in kunt ontwikkelen. Regelmatig vinden er gesprekken plaats tussen jou, je persoonlijk begeleider, je behandelaar, andere betrokken zorgverleners en familie. Tijdens deze gesprekken evalueren we je behandelafspraken en woonbegeleidingsplan en stellen we deze waar nodig bij. 

Wij werken met het ART model, wat staat voor ‘Active recovery triad’. Dat betekent dat we uitgaan van de behoeften, drijfveren en wensen van de cliënt in zijn dagelijks leven. Je kan dan denken aan het hebben een eigen woonomgeving, werk, financiële zekerheid, vrienden, relatie, et cetera. 

Concreet:  

Fase 1 (eerste 3 maanden) : Gericht op kennismaking, je wensen en doelen, opstellen woonbegeleidingsplan. 

Fase 2 (maand 3-6) Gericht op het opstarten van je leertraject en je veranderwens. Uitvoering doelen uit je woonbegeleidingsplan en bijstellen van je doelen.  

Fase 3 (maandag 6-12) Toewerken naar een toekomstige woonplek. Dit kan zelfstandig zijn of waar nodig met je juiste begeleiding. Samen gaan we opzoek naar wat bij jou past.  

Doelen waar je aan kunt werken zijn:  

  • Het verstevigen van structuur en dagelijkse routines 
  • Het (opnieuw) ontdekken van je kwaliteiten en mogelijkheden 
  • Het vergroten van je zelfvertrouwen 
  • Het inzicht vergroten dat je aandoening soms een proces is van acceptatie en daarom ook keuzes met zich meebrengt 
  • Het leren omgaan met medicatie en de eventuele bijwerkingen 
  • Het vinden en vasthouden van een passende en haalbare dag invulling 
  • Het aangaan en onderhouden van sociale contacten 
  • Vaardigheden aanleren om je administratieve en financiële zaken op orde te krijgen en te houden. 

Het team

Het team bestaat uit verpleegkundigen, agogisch begeleiders en een teamleider. Verder krijg je een regiebehandelaar (meestal een verpleegkundig specialist) en twee persoonlijk begeleiders. Zij zijn je eerste aanspreekpunt.  

We werken samen met het regioteam, waardoor het op indicatie ook mogelijk is behandeling in te zetten als psychomotorische therapie (PMT), Creatieve therapie, EMDR, etc. Ook kunnen we een trajectbegeleider, maatschappelijk werk of een psycholoog inzetten.   

Hoe kan ik mij aanmelden?

Je kunt telefonisch een afspraak maken met fasehuis Winschoten voor een oriëntatie bezoek. Tijdens dit bezoek krijg je meer informatie en is er gelegenheid om vragen te stellen. Uiteraard krijg je ook een rondleiding zodat je een indruk krijgt van het huis en de sfeer om te beoordelen of het bij je past. 

Als je na het oriëntatie bezoek vindt dat het fasehuis je iets kan bieden bij het werken aan je hersteldoelen, dan kan je ambulante behandelaar je aanmelden via een verwijsbrief. 

Aanmelden gaat via Janneke Verhagen (cliënt consulent wonen) T: 06-10043822 of e-mail: aanmeldingwonen@lentis.nl  

Intakegesprek 

Als je bent verwezen, beoordelen we eerst of fasehuis Winschoten passend is. Daarna word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek kijken we naar jouw hulpvraag en zoeken we uit of de werkwijze van het fasehuis aansluit bij wat jij nodig hebt. Bij dit gesprek is een coach en de regiebehandelaar aanwezig. Als je het prettig vindt kun je iemand meenemen naar dit gesprek. Dit kan je partner, familielid of een vriend(in) zijn, maar ook je ambulant behandelaar. Je krijgt dan na een week te horen of het fasehuis passend is bij je hulpvraag. 

Praktische informatie

Als je met de auto komt, kun je in de Hortensiastraat vrij parkeren. In de buurt van het fasehuis zijn bushaltes, daardoor is het ook mogelijk om met openbaar vervoer te komen.

Bekijk ook de veelgestelde vragen:

Feedback